Ga naar de inhoud

Collegebesluiten

In het overzicht leest u de openbare besluiten van het college. 

B&W Besluitenlijst 9 februari 2021

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1
Opstellen sport- en preventieakkoord en aansluiting op het JOGG-werknet en bij het Gelders Sportakkoord 2.0

1. Het reeds bestaande Sport- en Beweegakkoord Brummen te verbreden naar een Sport- en Preventieakkoord en hiervoor een formateur aan te stellen. En in het verlengde hiervan: 

2.Aansluiten van de gemeente Brummen bij het Gelders Sportakkoord 2.0. 

3.Toetreden van de gemeente Brummen tot het JOGG-werknet en hiervoor de samenwerkingsovereenkomst met de Stichting JOGG aangaan, conform document met kenmerk 0349001.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

2
Subsidie Stichting Welzijn Brummen 2021

1. een subsidie te verlenen voor het jaar 2021 aan Stichting Welzijn Brummen van € 844.798 voor de uitvoering van de overeengekomen basisvoorzieningen en projecten en € 40.000 voor de uitvoering van de taak cultuurcombinatiefunctionaris; 

2.de uitvoeringsafspraken 2020 zoals overeengekomen in de uitvoeringsovereenkomst 2020 (0349224) voor de maanden januari tot en met juni 2021 te continueren;

3. uitvoeringsafspraken voor de maanden juli tot en met december 2021 uiterlijk in juni 2021 vast te stellen; 

4. de subsidiebeschikking aan Stichting Welzijn Brummen vast te stellen (0349204);

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

3
Subsidie aanvraag Stichting Welzijn Brummen Corona en Mantelzorgondersteuning

1. Stichting Welzijn Brummen in het kader van coronacompensatie 2020 een eenmalige subsidie voor het jaar 2020 van € 35.000 te verlenen vanwege het verlies aan inkomsten uit verhuur en horeca door de coronapandemie;

2. Stichting Welzijn Brummen een eenmalige subsidie van € 26.250 te verlenen voor de uitvoering van de taak Mantelzorgondersteuning voor de periode van 01.02.2021 tot en met 31.07.2021.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

4
Verhuizing lid maatschappelijke adviesraad

1. Op basis van artikel 8 van de verordening Maatschappelijke Adviesraad tijdelijk af te wijken van de afspiegelingsvereiste uit artikel 3 lid 2 van dezelfde verordening waardoor de heer Elshof lid kan blijven van de Maatschappelijke Adviesraad Brummen (MAR).

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

5
Antwoord op de schriftelijke raadsvraag PVDA

1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke raadsvraag PVDA over bijstandsfraude

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)