Ga naar de inhoud

Collegebesluiten

In het overzicht leest u de openbare besluiten van het college. 

B&W Besluitenlijst 23 februari 2021

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1
PlusOV - geen eigen bijdrage vervoer GGD priklocatie

1. Geen eigen bijdrage te vragen voor vervoer naar GGD-vaccinatielocaties van inwoners met een Wmo vervoersindicatie;

2. De gemaakte kilometers voor vervoer naar de GGD- vaccinatielocaties niet ten laste te laten komen van het kilometerbudget van inwoners met een Wmo vervoersindicatie;

3. De extra kosten, inclusief de kosten voor de extra inzet van PlusOV opnemen in de meerkostenregeling 2021 voor gemeenten als gevolg van Covid-19.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

2
Inspraak Kaderdocument

1. Het concept Kaderdocument Beschermd Thuis 2022-2030 vrij te geven voor inspraak

2. Op grond van artikel 4, tweede lid van de Inspraakverordening gemeente Brummen 2006 de termijn voor inspraak vast te stellen op 4 weken

 

Akkoord (ongewijzigd vastgesteld)

3
Subsidieverlening 2021 aan Verian

Aan Vérian voor het jaar 2021 een subsidie te verlenen voor de uitvoering van de wettelijke taken jeugdgezondheidszorg 0- 4 jaar ter hoogte van € 318.429

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)