Ga naar de inhoud

Collegebesluiten

In het overzicht leest u de openbare besluiten van het college. 

B&W Besluitenlijst 5 januari 2021

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1
Vaststellen wijzigingsplan Hoevesteeg 3 te Tonden

1. Het wijzigingsplan "Hoevesteeg 3" te Tonden, met identificatienummer "NL.IMRO.0213.BPBG700061-va01" ongewijzigd vast te stellen en vrij te geven voor publicatie en terinzagelegging.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

2
Beleidsregel lozingen buitengebied

De "Beleidsregel lozingen buitengebied" vast te stellen.