Ga naar de inhoud

Collegebesluiten

In het overzicht leest u de openbare besluiten van het college. 

B&W Besluitenlijst 2 maart 2021

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1
Wervingsprofiel GS/AD

Het wervingsprofiel gemeentesecretaris/algemeen directeur vast te stellen.

 

Akkoord (Gewijzigd besloten)

2
Ongevraagd advies van de MAR over de zienswijze van de gemeenteraad over de uitgangspuntennota 2022 GGD NOG

1. Het ongevraagde advies van de MAR over de zienswijze uitgangspuntennota 2022 van de GGD NOG te beantwoorden met bijgaande brief (bijlage D349625).