Ga naar de inhoud

Collegebesluiten

In het overzicht leest u de openbare besluiten van het college. 

B&W Besluitenlijst 16 maart 2021

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1
Beantwoording schriftelijke raadsvragen Meidoornlaan van 2 maart 2021

Akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen Meidoornlaan

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

2
Verzoek instemming met het Uitvoeringsplan SUWI van het WerkgeversServicepunt FactorWerk (Stedendriehoek + NoordWest Veluwe) 2021

Het Uitvoeringsplan SUWI WerkgeversServicepunt FactorWerk (Stedendriehoek + Noordwest Veluwe) 2021 (documentkenmerk D351177) vast te stellen.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

3
Adviesnota beschikbaar houden investeringen ouder dan 3 jaar.

De gemeenteraad voor te stellen om investeringskredieten ouder dan 3 jaar, opgenomen in bijlage D351627, over te hevelen naar 2021.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

4
Programmabeschrijving klimaat en duurzaamheid 2021 - 2025 en uitvoeringsparagraaf 2021

1. Het programma Klimaat en duurzaamheid 2021-2025 vaststellen.

2. De Uitvoeringsparagraaf 2021 van het programma Klimaat en duurzaamheid vaststellen.

 

Akkoord (Ongewijzigd besloten)