Ga naar de inhoud

Collegebesluiten

In het overzicht leest u de openbare besluiten van het college. 

B&W Besluitenlijst 2 november 2021

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1
Kaplijst gemeentelijke bomen 2021

1. Akkoord te gaan met de kap van 147 in slechte staat verkerende, afgestorven of onveilige gemeente bomen;

2. Akkoord te gaan met de kap van 16 bomen in verband met bouw- en herinrichtingsplannen;

3. Ter vervanging van de te kappen bomen 147 bomen te herplanten.

 
2
ondertekenen bestuursovereenkomst zoetwatervoorziening Oost NL (ZON)

1. De bestuursovereenkomst zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) conform document met kenmerk D367468 aan te gaan.

2. In te stemmen met het werkprogramma zoetwatervoorziening Oost-Nederland 2022-2027.

 
3
2e voortgangsrapportage implementatie naar een evenwichtig sociaal domein

1. Kennis nemen van de 2e voortgangsrapportage implementatie rapport "Naar een evenwichtig sociaal domein"(D368014);

2. De raad de 2e voortgangsrapportage implementatie rapport "Naar een evenwichtig sociaal domein" via een aanbiedingsbrief (D367849) aan te bieden.

 
4
Erratum bij Besluit voor de wijziging van de Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ gemeente Brummen (Kenmerk Z037970/D315571).

De raad voor te stellen om in het conceptraadsbesluit met kenmerk Z063894/D366033 de wijzigingen in het erratum met kenmerk Z063894/D368079 te verwerken.