Ga naar de inhoud

Collegebesluiten

In het overzicht leest u de openbare besluiten van het college. 

B&W Besluitenlijst 7 juni 2022

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1
Ontwerpbestemmingsplan achter Eerbeekseweg 8 Laag-Soeren

1 In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Achter Eerbeekseweg 8 met als kenmerk NL.IMRO.0213.BPBG70000-on01 en deze vrij te geven voor ter visie legging.

2. met de initiatiefnemer zowel een anterieure overeenkomst (D382099) als een planschadeovereenkomst (D382100) aan te gaan.

 
2
Beantwoording schriftelijke raadsvraag M. Douma buitengebied

1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke raadsvraag M. Douma over het buitengebied.