Ga naar de inhoud

Collegebesluiten

In het overzicht leest u de openbare besluiten van het college. 

B&W Besluitenlijst 14 juni 2022

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1
Benoeming door de Culturele Stichting van nieuwe dorpsdichter in de gemeente Brummen voor een periode van twee jaar.

1. Kennis te nemen van de inhoud van het juryrapport (niet openbaar) en het besluit van de Culturele Stichting om mevrouw Chris Ros uit Brummen per 1 juni 2022 voor een periode van twee jaar te benoemen tot dorpsdichter van de gemeente Brummen.

 
2
Aanwijzingsbesluit contactpersonen Wet open overheid en aanwijzing specifieke digitale kanalen voor verzoeken Wet open overheid

1. Conform document met kenmerk D382411 contactpersonen aan te wijzen voor de Wet open overheid.

2. Conform document met kenmerk D383422 te besluiten tot aanwijzing van specifieke digitale kanalen voor verzoeken Wet open overheid.