Ga naar de inhoud

Op weg naar programmabegroting 2022

Donderdag 16 september heeft wethouder Ine van Burgsteden de concept-programmabegroting voor de periode 2022-2025 overhandigd aan de gemeenteraad. Besluitvorming over dit gemeentelijke huishoudboekje voor het jaar 2022 vindt plaats op donderdag 28 oktober 2021. Via deze pagina informeren we u over de programmabegroting en de stappen die leiden tot het nemen van een besluit hierover door de gemeenteraad.

Wat behelst de begroting?

Ieder jaar stelt de gemeenteraad de begroting vast: een belangrijk document over de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Het gemeentebestuur is vorig jaar een traject gestart om de begroting robuuster te maken. Een belangrijke stap hierin vond voor de zomer 2021 plaats met de vaststelling van een financieel herstelplan. De provincie Gelderland heeft positief gereageerd op dit herstelplan. De begroting die nu is opgesteld door het college bouwt dan ook voort op dit herstelplan.
De begroting behelst ongeveer 54 miljoen euro en bestaat uit vier inhoudelijke programma’s, namelijk... 

  • Programma 1: Bestuur en veiligheid
  • Programma 2: Fysieke leefomgeving 
  • Programma 3: Sociaal leefomgeving 
  • Programma 4: Bedrijfsvoering en financiering

Alle vier jaren van de door het college opgestelde conceptbegroting sluiten positief. De lokale lasten stijgen met gemiddeld 2,8 % en de algemene reserve wordt de komende jaren versterkt.

Wanneer zijn de besprekingen over de begroting?

Nu het concept van het financieel huishoudboekje voor het jaar 2022 door het college is gepresenteerd, is het woord aan de gemeenteraad. Raadsleden kunnen de voorstellen bestuderen, reacties verzamelen vanuit de samenleving en vragen stellen. Op donderdagavond 7 oktober vond een speciaal forum over de begroting plaats. Iedereen kon meepraten en zijn of haar visie en standpunten kenbaar maken. Deze vergadering is hier terug te kijken.

Nog voor de begrotingsvergadering van 28 oktober kunnen raadsfracties via amendementen en moties al onderwerpen aan de orde stellen. Deze worden dan tijdens de begrotingsvergadering van 28 oktober besproken. Aan het eind van deze vergadering stelt de gemeenteraad de begroting voor 2022 vast. Deze vergadering begint al om 16.00 uur en vindt eveneens plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. De vergadering duurt naar verwachting tot (uiterlijk) 23.00 uur en is is voor iedereen live te volgen via het televisiekanaal van VoorstVeluwezoom.

Heeft u nog vragen? Stel deze dan aan de griffier van de gemeenteraad via mailadres griffie@brummen.nl of bel het centrale telefoonnummer (0575) 568233.

Belangrijke documenten

In de komende weken ontstaan er diverse documenten. Op deze pagina zetten we deze voor u onder elkaar. De belangrijke stukken heeft u dan in beeld. Uiteraard kunt u alle documenten te zijner tijd ook vinden bij de vergaderstukken op de website van de gemeenteraad
De relevant documenten die op dit moment beschikbaar zijn: 

Bekijk hier agenda en stukken van het forum van 7 oktober (inclusief het beeldverslag) en de begrotingsraad van 28 oktober.