Ga naar de inhoud

Raadsinformatie

Dit is het overzicht van de vergaderingen van de gemeenteraad, inclusief de openbare besluiten. Door op de betreffende datum te klikken, komt u bij de agenda en de bijbehorende stukken. De stukken plaatsen we uiterlijk vrijdag voor de vergadering.

Bovendien kunt u de raadsvergadering ook terugluisteren in de audioverslagen.

Vergaderingen

Forum Ruimte 7 september 2017

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1
Opening

Aanvang : 19.00 uur

Locatie : Gemeentehuis Brummen

Agenda

 
2
Vaststelling agenda en mededelingen
 
3
Algemeen spreekrecht voor inwoners over onderwerpen die niet op de agenda staan
 
4
Informatieverstrekking door portefeuillehouders
 
5
Vragenronde
 
6
Lijst ingekomen stukken (zowel ingekomen post als collegebesluiten ter kennisname)
 
7
Vast te stellen bestemmingsplan Buurtweg 31, 33 en 33a
 
8
Doorbreken aanhoudingsplicht parkeerterrein Jumbo Heine te Eerbeek
 
9
Vast te stellen bestemmingsplan Elzenbos, Nieuwe Erven
 
10
Vaststellen verordening Stimuleringslening gemeente Brummen
 
11
Vaststellen verordening Duurzaamheidslening
 
12
Sluiting