Ga naar de inhoud

Raadsinformatie

Dit is het overzicht van de vergaderingen van de gemeenteraad, inclusief de openbare besluiten. Door op de betreffende datum te klikken, komt u bij de agenda en de bijbehorende stukken. De stukken plaatsen we uiterlijk vrijdag voor de vergadering.

Bovendien kunt u de raadsvergadering ook terugluisteren in de audioverslagen.

Vergaderingen

Forum Samenleving / Bestuur / Financiƫn 7 september 2017

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1
Opening

Aanvang : 19:00 uur

Locatie : Gemeentehuis Brummen

Agenda

 
2
Vaststelling agenda en mededelingen
 
3
Algemeen spreekrecht voor inwoners over onderwerpen die niet op de agenda staan
 
4
Informatieverstrekking door portefeuillehouders
 
5
Vragenronde
 
6
Lijst van ingekomen stukken (zowel post als ter kennisnamestukken van het college)
 
7
Inkoopnota Sociaal Domein 2019 regio Midden-IJssel/Oost Veluwe
 
8
APV Woonoverlast
 
9
Aanwijzen huis der gemeente
 
10
Wijziging begroting 2017 Regio Stedendriehoek
 
11
Vergaderoverzicht raad Brummen 2018
 
12
Actualiseren Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van raad van de gemeente Brummen
 
13
Sluiting