Ga naar de inhoud

Raadsinformatie

Dit is het overzicht van de vergaderingen van de gemeenteraad, inclusief de openbare besluiten. Door op de betreffende datum te klikken, komt u bij de agenda en de bijbehorende stukken. De stukken plaatsen we uiterlijk vrijdag voor de vergadering.

Bovendien kunt u de raadsvergadering ook terugluisteren in de audioverslagen.

Vergaderingen

Besluitvormende Raadsvergadering 7 september 2017

Onderwerp en Voorstel
Besluit
 
1
Opening

Aanvang : 21.00 uur

Locatie : Gemeentehuis Brummen

Agenda

Tijdens de voorafgaande fora op 7 september 2017 wordt aangegeven welke van onderstaande stukken als hamerstuk worden geagendeerd en welke als bespreekstuk. De gemeenteraad neemt op 7 september alleen een besluit over de hamerstukken. Bespreekstukken worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 21 september 2017.

 
2
Vaststelling agenda
 
3
Ingekomen stukken
 

 Wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 21 september 2017.

4
Onderzoek geloofsbrieven nieuw raadslid VVD, met aansluitend besluiten tot toelating als raadslid en beëdiging. Vervolgens afscheid vertrekkend raadslid G.J. Scholten
5
Inkoopnota Sociaal Domein 2019 regio Midden-IJssel/Oost Veluwe
 
6
Vast te stellen bestemmingsplan Buurtweg 31, 33 en 33a
 
7
Doorbreken aanhoudingsplicht parkeerterrein Jumbo Heine te Eerbeek
 
8
Vaststellen bestemmingsplan Elzenbos – Nieuwe Erven
 
9
APV Woonoverlast
 
10
Aanwijzen huis der gemeente
 
11
Wijziging begroting 2017 Regio Stedendriehoek
 
12
Actualiseren Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Brummen
 
13
Vergaderoverzicht 2018 gemeenteraad Brummen
 
14
Vaststellen verordening Stimuleringslening gemeente Brummen
 
15
Vaststellen verordening Duurzaamheidslening
 
16
Sluiting