Ga naar de inhoud

Raadsinformatie

Dit is het overzicht van de vergaderingen van de gemeenteraad, inclusief de openbare besluiten. Door op de betreffende datum te klikken, komt u bij de agenda en de bijbehorende stukken. De stukken plaatsen we uiterlijk vrijdag voor de vergadering.

Bovendien kunt u de raadsvergadering ook terugluisteren in de audioverslagen.

Vergaderingen

Besluitvormende raadsvergadering 2 november 2017

Onderwerp en Voorstel
Besluit
 
1
Opening en mededelingen

Aanvang : 16.00 uur!

Locatie : Gemeentehuis Brummen

Agenda

 
2
Vaststelling agenda
 
3
Ter kennisname: collegebesluit 2e Bestuursrapportage 2017
 
4
Collegebesluit ‘Jaarlijkse inventarisatie risico’s voor het bepalen van de weerstandsreserve 2017’
 
5
Collegebesluit: Monitor Koersdocument Duurzame Energie’
 
6
Programmabegroting 2018 - 2021
 
7
Sluiting