Ga naar de inhoud

Burgemeester Alex van Hedel

Alex van Hedel is vanaf 2014 burgemeester van de gemeente Brummen.

Portefeuille

 • Wettelijke taken
 • Burgerzaken
 • ICT
 • Communicatie
 • Dienstverlening
 • Openbare orde en veiligheid
 • Erfgoed en Monumenten
 • Handhaving
 • Crisisbeheersing
 • Brandweer
 • Internationale contacten

Nevenfuncties

 • Voorzitter Kwaliteitsteam Multifunctionele Ontgrondingen Provincie Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch (Onafhankelijk adviesorgaan t.b.v. Gedeputeerde Staten Noord-Brabant enkele uren per jaar, uren onkostenvergoeding en reiskosten)
 • Bestuurslid Stichting Dienstverlening Eeckenrhode te Waalre (stichting voor zorgverlening senioren serviceflat; enkele uren per jaar (onbezoldigd)
 • DGA Samaro B.V. / DGA Adviesbureau Valkenswaard B.V. (dochtermaatschappij Samaro B.V.) (‘slapende’ BV’s geen activiteiten) (onbezoldigd)

Contact

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken met de burgemeester? Vul daarvoor het afsprakenformulier in. Ook kunt u natuurlijk altijd telefonisch een afspraak maken. Dit kan via het bestuurssecretariaat. Bel dan met het centrale telefoonnummer 0575-568 233 of stuur een e-mail naar bestuurssecretariaat@brummen.nl.