Ga naar de inhoud

Burgemeester Alex van Hedel

Alex van Hedel is vanaf 2014 burgemeester van de gemeente Brummen.

Portefeuille

 • Algemeen bestuurlijke zaken
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Samenlevingsparticipatie/coördinatie wijkraden
 • Burgerzaken
 • Klachten en bezwaren
 • Wet op de lijkbezorging
 • Uitvoering Vreemdelingenwet
 • Openbare orde en integraal veiligheidsbeleid
 • Brandweer en rampbestrijding
 • Voorlichting en communicatie
 • Handhaving
 • Internationale contacten
 • Inburgering
 • Regio Stedendriehoek
 • Huisvesting bestuursdienst
 • ICT/archief/automatisering
 • Gemeentelijke dienstverlening
 • Omgevingsdienst Veluwe IJssel

 

Nevenfuncties

 • Voorzitter Kwaliteitsteam Multifunctionele Ontgrondingen Provincie Noord-Brabant (Onafhankelijk adviesorgaan ten behoeve van Gedeputeerde Staten-Noord-Brabant enkele uren per jaar, uren onkostenvergoeding en reiskosten
 • Bestuurslid Stichting Dienstverlening Eeckenrhode Stichting t.b.v. zorgverlening senioren serviceflat enkele uren per jaar (onbezoldigd)
 • DGA Samaro B.V. / DGA Adviesbureau Valkenswaard B.V. (dochterm. Samaro B.V.) ‘slapende BV’s geen activiteiten (onbezoldigd)

Contact

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken met de burgemeester? Vul daarvoor het afsprakenformulier in. Ook kunt u natuurlijk altijd telefonisch een afspraak maken. Dit kan via het bestuurssecretariaat. Bel dan met het centrale telefoonnummer 0575-568 233 of stuur een e-mail naar bestuurssecretariaat@brummen.nl.