Ga naar de inhoud

Gemeentesecretaris Nic Dusink

De gemeentesecretaris/algemeen directeur geeft leiding aan de ambtelijke organisatie van de gemeente. Vanaf 1 juni 2021 vervult Nic Dusink deze functie.

Nevenfuncties

  • Lid Raad van Toezicht van DELTION (bezoldigd)