Ga naar de inhoud

Wethouder Margriet Wartena

Margriet Wartena is wethouder sinds 31 mei 2018 voor Lokaal Belang.

Portefeuille

 • Ruimtelijke Ordening/omgevingswet
 • Centrumplan Brummen
 • Cultureel erfgoed en monumenten
 • Volkshuisvesting en Prestatieafspraken
 • OVIJ
 • Onderwijs
 • Bibliotheek
 • Sport
 • Kunst
 • Cultuur
 • Wijkwethouder Buitengebied

Nevenfuncties

Geen nevenfuncties

Contact

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken met wethouder Wartena? Vul daarvoor het afsprakenformulier in. Ook kunt u natuurlijk altijd telefonisch een afspraak maken. Dit kan via het bestuurssecretariaat. Bel dan met het centrale telefoonnummer 0575-568 233 of stuur e-mail naar bestuurssecretariaat@brummen.nl.