Ga naar de inhoud

Informatie voor ondernemers rondom het coronavirus

Ondanks de oplopende bestemmingen is de huidige virusvariant minder ziekmakend en het aantal mensen dat met corona op de IC wordt opgenomen is beperkt. Daarom heeft het kabinet op 15 maart 2022 besloten om de coronamaatregelen per verder te versoepelen. Er gelden nog wel een aantal adviezen. Het kabinet heeft nog geen nieuw weegmoment gepland, maar houdt de situatie goed in de gaten. De laatste informatie kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Subsidie CoronaToegangsBewijs

B&W heeft onlangs de Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs (CTB) 2022 vastgesteld. Ondernemingen en organisaties binnen de gemeente Brummen kunnen de subsidie aanvragen, als tegemoetkoming voor de gemaakte kosten om de verspreiding van corona te voorkomen. Denk aan kosten voor extra inzet van personeel en materiaal voor het controleren van het CTB. Het gaat hier om ondernemingen en organisaties welke verplicht zijn om het CTB te controleren volgens de Tijdelijke Wet COVID-19.

Voor vergoeding komen de volgende kosten ter ondersteuning van de controle coronatoegangsbewijs in aanmerking:

 • verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;
 • verschuldigd vakantiegeld, pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten;
 • bij externe inhuur: de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;
 • materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;
 • verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten waarvoor u een vergoeding aanvraagt.

Kosten worden vergoed inclusief de betaalde BTW. Voor deze betaalde BTW kan geen beroep worden gedaan op het btw-compensatiefonds.

De volgende kosten komen niet in aanmerking:

 • kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 1 januari 2022;
 • kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt;
 • kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Subsidie verlening

Voor subsidieverlening op grond van deze regeling geldt een subsidieplafond van € 79.801,-. Indien de totale omvang van de aangevraagde subsidies het subsidieplafond overschrijdt wordt het subsidiedrag evenredig verdeeld over alle ontvankelijke aanvragen.

Aanvragen

Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 1 juli 2022. De aanvraag kan worden ingediend om kosten te dekken die gemaakt zijn in de periode van 1 januari 2022 tot en met  26 maart 2022.

De aanvraag moet schriftelijke worden ingediend bij burgemeester en wethouders en daarbij moeten de volgende gegevens worden aangeleverd:

 • een beschrijving waarvoor de subsidie wordt aangevraagd middels deze rekentool;
 • een bewijs van inschrijving Kamer van Koophandel, waarbij vermelding van het Handelsregisternummer en de beschrijving van de hoofdactiviteit voldoet;
 • factuur van de genomen maatregel/aankoop voor de controle van het CTB naar aanleiding van Covid19-maatregelen van de rijksoverheid, en/of
 • een offerte voor de potentiële kosten voor de genomen maatregelen voor de controle van het CTB. Die moet na investering gevolgd worden door een bewijs van betaling die refereert aan de offerte, en/of
 • een calculatie/raming waarmee te verwachten extra personele inzet voor het uitvoeren van de controle van het CTB wordt aangetoond en/of
 • een registratieformulier waarmee extra personele inzet voor het uitvoeren van de controle van het CTB wordt aangetoond;
 • vermelding van bankrekeningnummer waarop de eventuele subsidie overgemaakt kan worden.

De aanvraag mag u mailen naar gemeente@brummen.nl.

Regelingen, steun- en herstelpakket

Een overzichtelijke en complete informatiepagina over het gehele coronasteunpakket (gesloten regelingen en open t/m Q1-2022) van de Rijksoverheid voor ondernemers is hier te vinden.

In het perspectief van de corona-ontwikkelingen gaat Nederland open en kunnen ondernemers weer aan de slag. Daarom stopt het kabinet per het tweede kwartaal (per 1 april 2022) met het coronasteunpakket. Ondernemers kunnen dan geen gebruik meer maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en het generieke uitstel van belastingbetalingen. Er komt ook een einde aan de tijdelijk vereenvoudigde uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), het reguliere Bbz wordt weer zonder wijzigingen uitgevoerd.

Coronasteun terugbetalen; dit moet u weten

Heeft u financiële steun van de overheid gekregen om door de coronacrisis te komen? Zoals NOW, TVL, Tozo of bijzonder uitstel van betaling. Sommige regelingen moet u (deels) terugbetalen. En als u een belastingschuld heeft, moet u die aflossen. Lees op deze website van de Kamer van Koophandel meer over het terugbetalen van coronasteun.

Algemene informatie

Relevante links

Kijk ook op de pagina’s over ondernemen en het coronavirus op de websites van:

Of bel het landelijke informatienummer van de rijksoverheid 0800 - 1351.

Horecaondernemers kunnen met vragen terecht op de site van de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland. Recreatieondernemers kunnen terecht bij HISWA-RECRON.