Ga naar de inhoud

Aanmelden groslijst

Met de groslijsten (pdf, 6,7 mB) regelen wij op een objectieve en transparante wijze de selectie en beoordeling van aannemers. In deze groslijsten gaat het om opdrachten op het gebied van civieltechnische werken.

Wilt u op de groslijst(en) komen?

Zorg dan voor:

Wij ontvangen uw inschrijving het liefst per e-mail

Stuur uw gescande inschrijving naar gemeente@brummen.nl. U kunt uw inschrijving ook per post sturen naar gemeente Brummen, Aanmelding groslijsten, Postbus 5, 6970 AA in Brummen. 

Op termijn willen we de groslijstsystematiek softwarematig ondersteunen. Hier voorziet de herziene groslijstsystematiek 2018 al in. Bij invoering moeten alle ondernemers zich opnieuw aanmelden/kwalificeren. Hierover ontvangt u te zijner tijd bericht. Tot de softwarematige ondersteuning is ingevoerd, verloopt de aanmelding voor een groslijst zoals hierboven vermeld.