Ga naar de inhoud

Bestemmingsplannen in procedure

Hier vindt u plannen die in ontwikkeling zijn en in welke fase het plan zich bevindt. Hier kunt u ook lezen welke bestemmingsplannen ter inzage liggen/hebben gelegen.

Buitengebied

Bijlagen:

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Woonzorgvoorziening Meidoornlaan” gemeente Brummen

bijlagen:

Ontwerpbestemmingsplan “Kampweg 46, Brummen” en Ontwerp Omgevingsvergunning Kampweg 46 Brummen

bijlagen:

 

Downloads
TitelTypeGrootteDownload
BESLUIT-2023-1678-ontwerpverklaring_van_geen_bedenkingen.pdf PDF 102 KB Download
BESLUIT-2023-1678-Quickscan_Wet_natuurbescherming.pdf PDF 4 MB Download
BESLUIT-2023-1678-ruimtelijke_onderbouwing.pdf PDF 2 MB Download
BESLUIT-2023-1678-welstandsadvies.pdf PDF 176 KB Download
BESLUIT-2023-1678-Voortoets_stikstof.pdf PDF 1 MB Download
BESLUIT-2023-1678-3D_beelden.pdf PDF 10 MB Download
BESLUIT-2023-1678-Omgevingsvergunning-Engelenburgerlaan_31_Brummen__definitief_.pdf PDF 147 KB Download
BESLUIT-2023-1678-situatie.pdf PDF 2 MB Download
BESLUIT-2023-1678-constructie.pdf PDF 2 MB Download
BESLUIT-2023-1678-Digitale_watertoets.pdf PDF 171 KB Download
BESLUIT-2023-1678-publiceerbareaanvraag.pdf PDF 157 KB Download

Kom Eerbeek

Buitengebied

Bijlagen:

Bijlagen:

Bijlagen:

bijlagen: