Ga naar de inhoud

Bestemmingsplannen in procedure

Hier vindt u plannen die in ontwikkeling zijn en in welke fase het plan zich bevindt. Hier kunt u ook lezen welke bestemmingsplannen ter inzage liggen/hebben gelegen.

Kom Brummen

Bijlagen:

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Woonzorgvoorziening Meidoornlaan” gemeente Brummen

bijlagen:

Ontwerpbestemmingsplan “Kampweg 46, Brummen” en Ontwerp Omgevingsvergunning Kampweg 46 Brummen

bijlagen:

Buitengebied

Bijlagen:

Definitieve Verklaring van geen bedenkingen en omgevingsvergunning “Empese en Tondense Heide, fase 2” gemeente Brummen

Bijlagen:

 Definitieve Verklaring van geen bedenkingen en omgevingsvergunning “Natuurontwikkeling Berkendijke” gemeente Brummen 

Bijlagen:

Definitieve Verklaring van geen bedenkingen en omgevingsvergunning “Natuurontwikkeling Leusveld Noordwest” gemeente Brummen