Ga naar de inhoud

Bestemmingsplannen in procedure

Hier vindt u plannen die in ontwikkeling zijn en in welke fase het plan zich bevindt. Hier kunt u ook  lezen welke bestemmingsplannen ter inzage liggen/hebben gelegen.

Kom Brummen

Bijlagen:

Ontwerpbestemmingsplan “Woonzorgvoorziening Meidoornlaan” en Ontwerp Omgevingsvergunning Mei-doornlaan 18A Brummen

Bijlagen:

Buitengebied

Bijlagen:

 

Definitieve Verklaring van geen bedenkingen en omgevingsvergunning “Empese en Tondense Heide, fase 2” gemeente Brummen

Bijlagen:

 Definitieve Verklaring van geen bedenkingen en omgevingsvergunning “Natuurontwikkeling Berkendijke” gemeente Brummen 

Bijlagen:

Definitieve Verklaring van geen bedenkingen en omgevingsvergunning “Natuurontwikkeling Leusveld Noordwest” gemeente Brummen