Ga naar de inhoud

Blijverslening

Wilt u ook als u ouder wordt graag in uw vertrouwde huis blijven wonen? Dan is het goed om tijdig de nodige aanpassingen te doen en zo uw woning ‘levensloopbestendig’ te maken. Of om aanpassingen te doen die voorzien in een zorgbehoefte. De Blijverslening helpt u met de financiering van deze aanpassingen.

Voor wie?

De Blijverslening is er voor eigenaar-bewoners. Het moet gaan om wezenlijke aanpassingen van uw woning: grote ingrepen dus die u niet makkelijk zelf kunt financieren. Zo geldt er bij de consumptieve lening een drempelbedrag van € 2.500. U moet de lening aanvragen voordat u begint met de werkzaamheden. Alle voorwaarden vindt u in de Verordening Blijverslening.

Hypothecair of consumptief

Er zijn twee vormen Blijversleningen: hypothecair of consumptief.

  • Een hypothecaire lening is mogelijk als het te lenen bedrag minimaal € 10.001 en maximaal € 50.000 is. Bent u ouder dan 75 jaar? Dan kunt u een hypothecaire lening krijgen voor een bedrag van minimaal € 2.500 tot maximaal € 10.000.
  • Een consumptieve lening is mogelijk voor een bedrag van minimaal € 2.500 en maximaal € 10.000. Hierbij geldt wel als voorwaarde dat één van beide aanvragers jonger is dan 76 jaar.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie beoordeelt een adviseur van de gemeente of de gewenste maatregelen uitgevoerd moeten worden. Over hypothecaire aanvragen hoger dan € 30.000 beslist het college.

Hoe verloopt de aanvraag?

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) voert de Blijverslening uit. Om een lening aan te vragen, vult u eerst het aanvraagformulier Blijverslening SVn 2019 (pdf, 373 kB) in.  
Het formulier stuurt u met de gevraagde informatie naar de gemeente Brummen. De gemeente controleert of de aanvraag voldoet aan onze voorwaarden. Want iedere gemeente heeft eigen toetsingscriteria. Hierna krijgt u een toewijzingsbrief. Als u de toewijzingsbrief heeft kunt u verder mee de aanvraag via de website van de SVn. Het SVn toetst vervolgens op financiële haalbaarheid. Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen. 

De procedure is als volgt:

  • Stap 1: Aanvraag: de aanvrager vult het aanvraagformulier in en stuurt het naar de gemeente. Voeg ook offertes bij. De aanvrager ontvangt een ontvangstbevestiging met de datum van ontvangst (volledige aanvraag). 
  • Stap 2: Beoordeling aanvraag: de gemeente beoordeelt de aanvraag. Als deze volledig is wordt de aanvraag in behandeling genomen. Als wordt voldaan aan de eisen voor de lening dan ontvangt de aanvrager een toewijzingsbrief. Met deze toewijzingsbrief kunt u de lening bij  de SVn (digitaal) aanvragen. Zij doen de financiële toetsing.
  • Stap 3: Nadat de lening is toegekend door de SVn wordt het bedrag in een bouwdepot gestort.
  • Stap 4: De aanvrager vult het uitkeringsformulier in en stuurt deze met facturen en betalingsbewijzen samen met het SVn declaratieformulier naar de gemeente.
  • Stap 5: Na akkoord van de gemeente zorgt SVn voor de betaling van de facturen.