Ga naar de inhoud

Blijverslening

Wilt u ook als u ouder wordt graag in uw vertrouwde huis blijven wonen? Dan is het goed om tijdig de nodige aanpassingen te doen en zo uw woning ‘levensloopbestendig’ te maken. Of om aanpassingen te doen die voorzien in een zorgbehoefte. De Blijverslening helpt u met de financiering van deze aanpassingen.

Voor wie?

De Blijverslening is er voor eigenaar-bewoners. Het moet gaan om wezenlijke aanpassingen van uw woning: grote ingrepen dus die u niet makkelijk zelf kunt financieren. Zo geldt er bij de consumptieve lening een drempelbedrag van € 2.500. U moet de lening aanvragen voordat u begint met de werkzaamheden. Alle voorwaarden vindt u in de Verordening Blijverslening.

Hypothecair of consumptief

Er zijn twee vormen Blijversleningen: hypothecair of consumptief.

  • Een hypothecaire lening is mogelijk als het te lenen bedrag minimaal € 10.001 en maximaal € 50.000 is. Bent u ouder dan 75 jaar? Dan kunt u een hypothecaire lening krijgen voor een bedrag van minimaal € 2.500 tot maximaal € 10.000.
  • Een consumptieve lening is mogelijk voor een bedrag van minimaal € 2.500 en maximaal € 10.000. Hierbij geldt wel als voorwaarde dat één van beide aanvragers jonger is dan 76 jaar.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie beoordeelt een adviseur van de gemeente of de gewenste maatregelen uitgevoerd moeten worden. Over hypothecaire aanvragen hoger dan € 30.000 beslist het college.

Hoe verloopt de aanvraag?

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) voert de Blijverslening uit. Om een lening aan te vragen, vult u dan ook het formulier in dat u vindt op de website van SVn. U kiest hierbij voor een hypothecaire lening of een consumptieve lening.

Het formulier stuurt u met de gevraagde informatie naar de gemeente Brummen. De gemeente controleert of de aanvraag voldoet aan onze voorwaarden. Want iedere gemeente heeft eigen toetsingcriteria. Hierna krijgt u een toewijzingsbrief, samen met een aanvraagformulier dat u kunt opsturen naar het SVn. Het SVn toetst vervolgens op financiële haalbaarheid.

Een stappenplan van het aanvraagproces vindt u op de website van SVn.