Ga naar de inhoud

De toekomst van kerkgebouwen 

U loopt misschien wel geregeld langs een kerk zonder er bewust bij stil te staan wat zo’n gebouw voor u en de gemeenschap betekent. Vindt u het belangrijk dat zo’n kerk behouden blijft of maakt het u niets uit? Op dit moment denken 5 kerkbesturen binnen onze gemeente na over de toekomst van hun kerkgebouwen. Dit gaan ze vervolgens samen beschrijven in een zogenaamde kerkenvisie. De 5 kerken zijn de Kruiskerk en de Molukse kerk Silo in Eerbeek, de Ludgeruskerk in Hall, de Vrijzinnige kerk en de Pancratiuskerk in Brummen.

Wat is een kerkenvisie? 

Een kerkenvisie is een strategische visie op de toekomst van kerkgebouwen. In veel kerken loopt het aantal kerkgangers behoorlijk terug. En soms worden kerken zomaar afgebroken of krijgen een andere bestemming, ook al zijn het monumentale kerkgebouwen. De overheid in Nederland ziet kerken als religieus erfgoed. Het wil daarom graag weten hoe geloofsgemeenschappen denken over de toekomst van hun kerkgebouwen. Blijven kerken als kerk fungeren? Worden kerkgebouwen geschikt gemaakt voor multifunctioneel of voor nevengebruik? Worden er misschien kerkgebouwen gesloten voor de eredienst en krijgen de gebouwen een andere functie?

De gemeente Brummen heeft de 5 kerkbesturen gestimuleerd om een kerkenvisie op te stellen. De 5 kerkbesturen laten zich voor dit traject begeleiden door het adviesbureau de Kathedraaldenkers, met subsidie vanuit het rijk. De kerkbesturen hebben natuurlijk zelf gedachten over het gebruik van hun eigen kerk, zoals voor kerkdiensten. Maar zij stellen ook graag hun kerken (nog meer) open voor gebruik door andere organisaties of verenigingen of door u. En sommige kerkbesturen denken zelfs aan een totaal andere functie. Daarvoor willen de kerkbesturen heel graag uw mening horen.

Wat is uw mening?

Hecht u belang aan het voortbestaan van de diverse kerkgebouwen? Welke activiteiten kunnen wat u betreft in een van de kerkgebouwen plaatsvinden? Deze en andere vragen zijn verwerkt in een enquête. Deze wordt vanaf 9 december 2022 tot en met 9 januari 2023 voorgelegd aan de panelleden van inwonerspanel Brummen Spreekt. Ook inwoners die geen lid zijn of willen worden van dit panel kunnen de vragenlijst invullen via deze link. Uw mening telt en bepaalt mede de toekomst van onze kerkgebouwen! 

Meer weten?

De 5 kerkbesturen stellen het erg op prijs wanneer u meedoet aan de enquête. Voor vragen over kerken in onze gemeente en de op te stellen kerkenvisie kunt u contact opnemen met Janine Mol, projectleider Kathedraaldenkers. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06-24663637 en mailadres Janine@kathedraaldenkers.nl.