Ga naar de inhoud

Ruimte en Infrastructuur

Beeldkwaliteitsplan

In een beeldkwaliteitsplan staat wat de gewenste ruimtelijke kwaliteit van de bebouwing is, de buitenruimte en een aantal concreet toetsbare criteria. Deze criteria zijn onderverdeeld in drie hoofdgroepen: ‘openbare ruimte’, ‘erf en erfafscheidingen’ en ‘bebouwing’. Per hoofdgroep worden eisen gesteld aan onder andere het materiaalgebruik, de vormen en de plek waar objecten staan.

Ontwerp Beeldkwaliteitplan Lombok Zuid fase 2 te Eerbeek

Met ingang van 18 juni 2020 ligt het ontwerp beeldkwaliteitplan Lombok Zuid fase 2 te Eerbeek ter inzage. Het beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op fase 2 van de uitbreidingswijk Lombok Zuid te Eerbeek. In het beeldkwaliteitsplan zijn criteria ruimtelijke kwaliteit opgenomen waar de toekomstige bouwplannen en inrichting openbare ruimte aan worden getoetst.