Ga naar de inhoud

Update Woonvisie

Als het gaat om wonen, volgen ontwikkelingen elkaar snel op. Denk aan nieuwe wetgeving om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Of aan het duurzamer maken van woningen. Daarom is de Woonvisie van de gemeente Brummen toe aan een update.

Wensbeeld voor wonen

De Woonvisie 2016–2025 hebben we een paar jaar geleden opgesteld samen met de woningstichting en huurdersbelangenvereniging. Ook inwoners en andere belangenorganisaties hebben uitgebreid mee kunnen praten. Tijdens verschillende bijeenkomsten hebben zij aangegeven hoe Brummen er in 2025 uit moet zien op het gebied van wonen. En welke onderwerpen belangrijk zijn om dit te bereiken. De Woonvisie beschrijft dus een wensbeeld voor de toekomst. Dit blijft overeind. Net als de pijlers die hierbij belangrijk zijn. We gaan de Woonvisie dus niet helemaal herschrijven, maar aanpassen aan nieuwe wetgeving en technische inzichten.

Belangrijke ontwikkelingen

Deze ontwikkelingen zijn belangrijk bij de update van de Woonvisie:

  • Wetgeving rondom het scheiden van wonen en zorg. Met als doel: mensen moeten langer zelfstandig thuis blijven wonen, met meer zorg aan huis. Ook kan er behoefte zijn aan bijzondere woonvormen.
  • Duurzaamheid: 95% van de woningvoorraad staat er al. Dit betekent dat verduurzamen vraagt om aanpassingen van bestaande huizen. Mensen moeten zich hiervan meer bewust worden.
  • Vraag en aanbod: zijn deze nog goed op elkaar afgestemd? Het is goed om inzicht te krijgen in de woningmarkt en te onderzoeken aan welke woningen in de toekomst nog behoefte is.

Informatieavond 1 april

We vertellen u graag meer over de laatste ontwikkelingen en het actualiseren van de Woonvisie. Ook horen we graag uw dilemma's en ideeën als het gaat om wonen in de gemeente Brummen. Waarbij het niet gaat om individuele woningbouwplannen en -locaties, maar juist om een brede blik op de langere termijn.

U bent van harte welkom op de informatieavond over de update van de Woonvisie op maandag 1 april. De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en begint om 19.00 uur.

Aanmelden informatieavond

Wilt u erbij zijn op maandag 1 april? Meldt u zich dan uiterlijk 22 maart aan met een e-mail aan m.peters@brummen.nl. Uiterlijk 27 maart krijgt u dan een startnotitie over de update van de woonvisie. Hierin staat meer informatie over de huidige woningmarkt en de belangrijkste opgaven voor de komende jaren. Meer informatie over de Woonvisie 2016-2025 vindt u hier.