Ga naar de inhoud

Woonvisie

Wilt u gaan bouwen in onze gemeente? Dan krijgt u te maken met de Woonvisie 2016 - 2025. De woonvisie hebben we gemaakt samen met woningcorporaties, zorgpartijen, overige stakeholders en inwoners. De visie is de basis van de strategische afwegingen en vertaald in concrete acties als het gaat om wonen in de gemeente Brummen.

Belangrijkste uitgangspunt voor ons is dat iedereen die in Brummen woont of wil wonen een passende woning kan vinden. Om de toenemende vergrijzing het hoofd te bieden, zetten we daarom mede in op voldoende woningen voor ouderen. Maar ook onze starters en jonge gezinnen vergeten we niet. De Woonvisie moet ervoor zorgen dat onze gemeente een plek is waar het voor iedereen aantrekkelijk is om te wonen.

Heldere kaders

Door te werken met heldere kaders is het voor u als inwoner of ontwikkelaar snel duidelijk of een verzoek tot woningbouw haalbaar is. De focus van uw plan moet liggen op: 

  • de grote kernen Eerbeek en Brummen
  • inbreiding voor uitbreiding
  • transformatie van bestaande gebouwen
  • herstructurering van bestaand bebouwd gebied
  • een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de kleine kernen

Wilt u zeker weten of uw plan voldoet aan onze Woonvisie? Leg het plan naast het Afwegingskader.

Heeft u vragen over de Woonvisie?

Neem dan contact met ons op.

Downloads
TitelTypeGrootteDownload
Woonvisie_2016-2025.pdf PDF 819 KB Download
Uitvoeringsprogramma_Woonvisie.PDF 210 KB Download
Afwegingskader_woningbouw.PDF 281 KB Download