Ga naar de inhoud

Ontwerppagina Ambachtstraat en het Marktplein

Het centrum van Brummen is een dynamische plek met een eigen identiteit. Maar het kan wel een impuls gebruiken. We gaan als eerste concreet aan de slag met de ontwikkeling van het Marktplein en de Ambachtstraat. Dit ontwerp willen wij graag samen met inwoners en andere belanghebbenden vormgeven. Om samen te komen tot een definitief ontwerp lezen wij graag uw mening op de eerste varianten.

Deze varianten zijn uitgewerkt met behulp van de opgehaalde input van de dorpsraad, ondernemersvereniging en aan de hand van de structuurvisie uit 2011.  Tijdens het eerste dorpsgesprek in het gemeentehuis is veel input opgehaald, Ook via deze website kon iedereen tussen 4 en 22 oktober kon iedereen zijn mening geven. Met de informatie die wij ophaalden worden nu de goede punten uit de verschillende varianten bij elkaar gebracht.Zo wordt toegewerkt naar één ontwerp. Dit ontwerp wordt nogmaals aan iedereen voorgelegd ter verbetering. Begin 2020 moet er een definitief ontwerp gereed zijn. Hierover ontvangt u te zijner tijd bericht. In 2020/2021 moeten de werkzaamheden vervolgens buiten gaan plaatsvinden.

Bekijk hier de eerste varianten

Documenten

Hieronder vindt u de documenten die zijn gebruikt voor de ontwikkeling van de huidige varianten.