Ga naar de inhoud

Waarom organiserden wij deze bijeenkomst?

Met de Bewonersvereniging Brummense Enk Oost hebben wij als gemeente meerdere gesprekken gevoerd over de “locatie Krullevaar’ in Brummen. Samen met Veluwonen zijn wij hier bezig met het ontwikkelen van sociale huurwoningen.

Er is een zienswijze ingediend op het ontwerpbestemmingsplan “Woningbouw Sperwerstraat, Brummen”. Op deze zienswijze is gereageerd en het bestemmingsplan is op punten aangepast naar aanleiding van deze zienswijze. Helaas is het niet mogelijk volledig mee te gaan in hetgeen dat gesteld is in de zienswijze. Wij leggen u als omwonende graag uit op welke punten aanpassingen zijn doorgevoerd en waarom op andere punten het ontwerpbestemmingsplan niet aangepast is.

Vanwege de zienswijze organiseerden wij nog een contactmoment om omwonenden bij te praten. Wij deden dit voordat de gemeenteraad een besluit neemt over het bestemmingsplan. Omdat het niet mogelijk is een groep mensen te ontvangen op het gemeentehuis hebben wij ervoor gekozen een digitale bijeenkomst te organiseren. Deze vond plaats op dinsdag 1 december 2020 om 19:30 uur.

Bijeenkomst terugkijken

Deze digitale bijeenkomst is voor iedereen terug te kijken via www.youtube.com/GemeenteBrummen.   

Vragen?

Heeft u na deze bijeenkomst nog vragen over de plannen, dan kunt u deze per e-mail via voorlichting@brummen.nl aan ons doorgeven. Wij proberen daar op vervolgens op in te gaan tijdens het live-event. We hopen u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.