Ga naar de inhoud

Voorbereidingsbesluit Centrumlocaties Brummen

Inwoners, ondernemers en andere partijen waaronder de gemeente zijn al geruime tijd bezig met het centrumplan Brummen. De ontwikkeling van het plan kreeg in oktober een onvoorziene wending met de grote centrumbrand. Om te zorgen dat in het dorpshart de juiste ontwikkelingen plaatsvinden, heeft de gemeenteraad op 19 december 2019 besloten om een voorbereidingsbesluit te nemen. Zo ontstaat er ook meer tijd en ruimte om het proces samen met alle betrokkenen voort te zitten.  Het besluit geldt voor 2 locaties in het centrum van Brummen.

 

Een voorbereidingsbesluit is een verklaring van de gemeenteraad dat er een nieuw bestemmingsplan voor het gebied wordt voorbereid. Voor de duur van het besluit kunnen bouw- en aanlegactiviteiten niet zomaar plaatsvinden. Zo mogen bouwvergunningen, ook als die wel passen binnen het huidige bestemmingsplan, toch nog niet worden verleend. De voorbereidingsbescherming duurt 1 jaar.

 

Locaties waar het voorbereidingsbesluit voor geldt

 

Het voorbereidingsbesluit geldt rondom de locatie aan het Marktplein waar onlangs panden zijn afgebrand en de locatie rondom de Ambachtstraat waar 6 jaar geleden een pand is afgebrand. De locatie aan het Marktplein ligt in het hart van het dorp. De brandlocatie aan de Ambachtstraat markeert het begin van de centrumvoorzieningen. Beide plekken bieden kansen om de herkenbaarheid en beleefbaarheid van het centrum te verbeteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om nieuwe woonruimte, de ligging in het dorp, bouwmassa en ruimtelijke uitstraling. Vandaar dat de raad heeft besloten om via een voorbereidingsbesluit een integrale heroverweging van deze gebieden mogelijk te maken.