Ga naar de inhoud

Samen stap voor stap naar schone energie dichtbij

In 2015 hebben (bijna) alle landen van de wereld in Parijs afspraken gemaakt om te voorkomen dat het klimaat te veel verandert. Dat is nodig.Veel plekken op onze aarde worden te droog, te heet of te nat om er te wonen en te werken. Er moet veel minder CO₂ in de lucht komen. In Nederland zijn daarvoor afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. Dat heeft ook gevolgen voor onze gemeente. Nederland is opgedeeld in 30 verschillende energieregio`s en die regio`s moeten allemaal in 2030 een bepaalde hoeveelheid energie opwekken. We staan als 1 van de 7 gemeenten binnen de Cleantech Regio dus voor een uitdaging. Want 2030 lijkt misschien ver weg, maar het is al dichterbij dan u denkt.

Om de landelijke doelstellingen te halen, wordt vanuit het rijk gekeken naar de regio’s en gemeenten. Dáár moet het immers uiteindelijk gebeuren. Dat werkt als volgt: om de landelijke klimaatdoelen te halen heeft het rijk aan alle regio’s gevraagd om aan te geven hoeveel energie er kan worden opgewekt binnen de regio. Dit noemen ze een bod. Hier kan het rijk dan mee akkoord gaan, of ze verplichten ons met een hoger bod te komen (dat we dus meer energie moeten opwekken). Samen met de provincie, waterschappen, netbeheerders en andere regiogemeenten bepalen we een bod dat voor ons haalbaar is.

Denken in het groot

Zelfs al zouden we alle daken in de gemeente volleggen met zonnepanelen, dan nog wekken we maar een klein gedeelte van onze energievraag op. Daarom moeten we in het groot denken. Waar kunnen wij duurzame energie opwekken met zonnevelden en windmolens? Hoe geven we een passende plek in ons landschap aan het opwekken, opslaan en verdelen van energie? Welke beperkingen, maar vooral ook kansen liggen er? Om antwoord te geven op deze vragen, gaan wij aan de slag met de Regionale Energie Strategie (RES). Dit is een stappenplan, dat helpt om keuzes te maken bij de overgang naar onze eigen schone energie. Praktisch gezien gaat het om doelstellingen die te maken hebben met energieopwekking. Het besparen van energie wordt via andere wegen aangevlogen. Dit doen wij regionaal omdat we op die manier veel meer voor elkaar kunnen krijgen. Bovendien kunnen we niet alles als Brummen alleen bepalen.

Stap voor stap

De overgang maken naar schone energie is een grote verandering. Die gaan we stap voor stap met elkaar afleggen. Kenners van bijvoorbeeld waterschappen, gemeenten, provincies, elektriciteits-netbeheerders, landschapsbeheerders, energiecoöperaties en beleidsmedewerkers hebben voorbereid op welke manieren we keuzes kunnen maken. Nu is het de beurt aan partijen uit onze eigen gemeente, om na te denken over het opwekken van schone energie op ons grondgebied. Dit gaat gebeuren in de eerste werksessie op donderdag 12 september.

Om de beurt

Aan de bijeenkomst van donderdag 12 september doen vertegenwoordigers vanuit dorpsraden, landbouw, industrie, toerisme en natuur en landschap mee. Daar blijft het niet bij want iedereen binnen onze gemeente krijgt later in het stappenplan de gelegenheid om hun ideeën te delen. Hierover krijgt u te zijner tijd bericht. Zo kunt u ons straks helpen om de plannen voor energieopwekking in ons landschap te verrijken en verder aan te scherpen.

Inwoners voor eerste werksessie gezocht

We vinden het belangrijk dat er ook inwoners deelnemen aan de eerste werksessie die niet betrokken zijn bij dorpsraden en/of andere organisaties. Hierbij gaat het in het bijzonder om mensen die wonen in het buitengebied. Hiervoor zoeken wij 10 mensen die op donderdag 12 september aanwezig willen zijn. De sessie duurt van 16:30 tot 21.00 uur en vindt plaats in het gemeentehuis in Brummen. Bij de aanmeldingen die binnen komen wordt er gekeken naar het woonadres om zo een goede vertegenwoordiging te krijgen van ons hele grondgebied. Mocht u interesse hebben om deel te nemen, dan kunt u zich aanmelden via voorlichting@brummen.nl. Aanmelden kan tot en met zondag 8 september. Vermeld daarbij uw naam en woonadres. Wij zorgen dat u tijdig bericht krijgt of u mee kunt doen.

Eerste schetsen

De eerste werksessie leidt tot een aantal kaarten van ons gemeentelijke grondgebied. Deze kaarten tonen verschillende scenario`s met grofweg mogelijke gebieden waar er potentie ligt om energie op te wekken met zonnevelden of windmolens. Verfijning van de kaarten vindt gaandeweg het komende jaar plaats. Hierbij betrekken we inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, energiecoöperaties en netbeheerders.

Tijdspad

Het hele stappenplan om te komen tot de definitieve RES duurt volgens planning tot voorjaar 2021. De gemeente Brummen maakt in de Cleantech Regio een RES met Apeldoorn, Epe, Heerde, Lochem, Voorst, Zutphen, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Vallei en Veluwe, provincie Gelderland en de board van de Cleantech Regio. Onze gemeenteraad beslist mee over het RES-proces. Zo wordt de startnotitie van de RES op donderdag 5 september door de raadsleden behandeld. De definitieve RES is straks uitgangspunt voor het omgevingsbeleid van provincie en gemeenten en voor de plannen van waterschappen en de netbeheerders.