Ga naar de inhoud

Duurzaamheidslening

De gemeente Brummen biedt de mogelijkheid om een aantrekkelijke lening af te sluiten voor het treffen van energiebesparende maatregelen aan de eigen woning. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, isolatiemaatregelen of een warmtepomp. Daarvoor werkt de gemeente samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). U kunt de eerste aanvraag zelf online bij ons doen.

Door uw woning energiezuiniger te maken met energiebesparende maatregelen bespaart u niet alleen op de woonlasten. Uw woning wordt er ook aangenamer en comfortabeler van. Meer wooncomfort én een lagere energierekening dus! Bovendien helpt u mee aan een beter milieu en kunnen de energiebesparende maatregelen goed zijn voor de waarde van uw woning. Het energiezuinig maken van een woning is een investering die in eerste instantie geld kost.

Wanneer komt u in aanmerking?

U komt in aanmerking voor een duurzaamheidslening, als:

Wat zijn de voorwaarden?

  • Tot een bedrag van € 7.500,- geldt een looptijd van 10 jaar. Voor een hoger bedrag bedraagt de looptijd 15 jaar. 
  • De duurzaamheidslening betreft een jaarannuïteitenlening en wordt dus annuïtair afgelost. 
  • De rente over de lening wordt vastgesteld op het moment van toewijzen. Rente en aflossing worden door SVn in rekening gebracht. 
  • De lening wordt onderhands verstrekt. 
  • De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet. 
  • Het is altijd mogelijk om (geheel of gedeeltelijk) boetevrij af te lossen (met een minimum van € 250,-).

Hoe gaat de aanvraag in z'n werk?

Stap 1:

De eerste aanvraag verloopt via de gemeente en kunt u direct online aanvragen. De gemeente beoordeelt uw aanvraag:

  • Past uw aanvraag past binnen de voorwaarden en doelstellingen van het fonds, ontvangt u van ons een toewijzingsbrief met een aanvraagset Duurzaamheidslening. De gemeente stuurt daarvan een kopie naar SVn.
  • Past uw aanvraag niet binnen de voorwaarden en doelstellingen van het fonds, dan ontvangt u een afwijzingsbrief.

Stap 2:

U stuurt het aanvraagformulier en de gevraagde stukken naar SVn. Als alle stukken bij SVn binnen zijn, neemt SVn de leningaanvraag in behandeling. Omdat u een lening aangaat, moet u voldoende kredietwaardig zijn. Dit toetst SVn. 

Stap 3:

Bij een positieve toetsing ontvangt u een offerte met overeenkomst van geldlening. Hierin staan vermeld: het leenbedrag, de maandtermijn (rente en aflossing), het rentepercentage, de looptijd van de lening en de overige voorwaarden. Bij de offerte met overeenkomst van geldlening ontvangt u een uitgebreide Toelichting op de duurzaamheidslening en de Algemene bepalingen voor geldleningen. De rente die u betaalt is zeer gunstig ten opzichte van andere kredietverstrekkers. Voor actuele rente percentages kunt u de site van SVn raadplegen.

Bij een negatieve toetsing ontvangt de gemeente Brummen bericht van SVn. U krijgt dan van de gemeente, op basis van deze negatieve toets een afwijzingsbrief. Deze afwijzingsbrief vermeldt dat de toewijzingsbrief wordt ingetrokken.

Stap 4:

Nadat de offerte met overeenkomst van geldlening is ondertekend, is het leenbedrag direct beschikbaar voor uitbetaling. Vanaf dat moment betaalt u elke maand via automatische incasso het afgesproken bedrag aan rente en aflossing aan SVn.

Stap 5:

Het geleende bedrag wordt in een bouwkrediet gestort. Als de werkzaamheden naar tevredenheid zijn afgerond, stuurt u de declaratieformulieren met de originele nota’s naar de gemeente Brummen. Na akkoord van de gemeente betaalt SVn de kosten rechtstreeks aan de bedrijven uit. SVn betaalt nooit méér uit dan beschikbaar is in het bouwkrediet.