Ga naar de inhoud

Innovatiereis Oost-Nederland/Japan

In de aanloop naar de Olympische Spelen 2020 in Japan wil de Japanse stad Koriyama met de gemeente Brummen een programma voor internationale uitwisseling ontwikkelen. De gemeente Brummen wil graag met regionale partners aan die uitwisseling meedoen met een innovatiereis op actuele thema’s die van belang zijn voor de regionale economie en modern lokaal bestuur.

Doel is om een gezamenlijk programma samen te stellen met dialoog, presentaties, lezingen, bezoeken en demonstraties. Bij voorbeeld: FREA het Japanse onderzoeksinstituut voor hernieuwbare energie in Fukushima.

De beoogde resultaten van de innovatiereis liggen in uitwisseling van kennis en ervaring, commerciële kansen, culturele en artistieke inspiratie, verkenning en verbetering van kansrijke netwerken, sport (top-sport/breedtesport) en sportbeleving, nieuwe economische mogelijkheden.

Thema’s voor innovatiereis

De lijst van thema’s die op dit moment in beeld zijn voor een innovatiereis zijn: 

  • Watermanagement, klimaatadaptatie, schone mobiliteit, duurzame energie
  • Circulaire economie, cleantech maakindustrie (ook papier en karton), research 
  • Technisch onderwijs voor de arbeidsmarkt van de toekomst, nieuw vakmanschap 
  • Educatie (b.v. gebruik van de Engelse taal, bijzondere doelgroepen, doorstroming

Interesse?