Ga naar de inhoud

Voor ondernemers

Veel bedrijven en instellingen moeten maatregelen treffen om het energieverbruik terug te dringen. Dit is beschreven in de Wet milieubeheer. De Omgevingsdienst Veluwe IJssel is (mede) namens ons verantwoordelijk voor de handhaving bij bedrijven en instellingen. In de komende jaren besteden de Omgevingsdienst en ook wij een controle meer aandacht aan energiebesparing. Dit pakken we in eerste instantie vanuit een adviserende en stimulerende rol op.

Gasloos bouwen

Nieuw te bouwen woningen en kleinere bedrijfsgebouwen mogen vanaf 1 juli 2018 niet meer op aardgas worden aangesloten. Dat geldt ook voor bouwwerken met een kleinverbruikersaansluiting van maximaal 3 x 80 Ampère. Bij de aanvraag omgevingsvergunning voor een nieuw te bouwen gebouw moet daarom een EPC-berekening aangeleverd worden. Lees meer op de pagina Gasloos bouwen.