Ga naar de inhoud

Hulpvraag

Heeft u een hulpvraag voor uw kind? Kies de zorgaanbieder die het beste past bij uw hulpvraag. Op deze regionale website ziet u met welke zorgaanbieders wij een contract hebben. Deze website richt zich op inwoners die - vanuit de Jeugdwet of de Wmo - zorg en ondersteuning nodig hebben en hiervoor een indicatie of beschikking van Team voor Elkaar hebben gekregen.