Ga naar de inhoud

Jeugbeleid

Welke plek nemen jongeren in onze gemeente in? Waar kunnen jongeren op een prettige en veilige manier leeftijdsgenootjes ontmoeten? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat jong en van elkaar leren en daarmee hun talenten kunnen ontwikkelen?

Met het koersdocument Jeugd- en Jongerenbeleid 'Jongeren, geef ze de ruimte' (pdf, 112 kB) heeft het gemeentebestuur hierop een antwoord gevonden. De raad heeft het document in 2015 unaniem vastgesteld. Het koersdocument is uitgewerkt in negen thema's. Per thema zijn vervolgens acties beschreven in een apart uitvoeringsprogramma (pdf, 237 kb).

Talenthouse

Stichting Welzijn Brummen (SWB) voert in opdracht van de gemeente Brummen het jongerenwerk in de gemeente uit. SWB heeft, samen met de gemeente Brummen en samenwerkingspartners, de Talenthouse benadering ontwikkeld. Hiermee wil de gemeente Brummen de zelfredzaamheid en participatie bij jongeren vergroten, hun eigen kracht versterken en een duurzame brug slaan tussen jong en oud. 

Het uitgangspunt van de Talenthouse benadering is een positieve benadering van jongeren om de sociaal maatschappelijke en persoonlijke positie van jongeren te verbeteren. Jongeren krijgen daarbij de gelegenheid om hun grenzen te verleggen en hun kwaliteiten op positieve wijze te ontwikkelen. Ze worden daarin gestimuleerd door jongerenwerkers en samenwerkingspartners. Bij deze benadering zijn jongeren de ontdekkers en ontwikkelaars van hun eigen talenten. De activiteiten zijn omschreven in het werkplan Talenthouse 2017 (pdf, 425 kB).

Heeft u nog vragen over het Talenthouse?

Neem dan contact op met jongerenwerker Sjoerd Botschuijver. Hij is te bereiken via s.botschuyver@welzijnbrummen.nl of op 06 10 828 955.