Ga naar de inhoud

Opgewekt Brummen: Praat met ons mee over het lokale zon- en windbeleid

Begin februari hebben we samen met inwoners mogelijkheden besproken voor zonnevelden en windmolens in Brummen. Deze bijeenkomst was een eerste stap op weg naar lokaal beleid voor zonne- en windenergie. 

Tijdens de avond hebben we veel informatie gekregen van inwoners. Een videoverslag van de bijeenkomst vindt u hieronder. De input hebben we verwerkt in een conceptbeleid voor zonne- en windenergie. 

17 mei presentatie conceptbeleid

Op maandag 17 mei om 19.00 uur presenteren we het conceptbeleid. We laten dan graag zien waar en hoe zonnevelden en eventueel windmolens mogen komen in Brummen. En welke ruimte er is voor innovaties. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Stuur dan een mail naar bijeenkomsten@brummen.nl met als onderwerp ‘inwonersbijeenkomst 17 mei’. We horen dan graag wat u van het concept vindt.

U kunt de bijeenkomst volgen via deze Zoom-link. 

Wat voorafging

Natuurlijk zijn we niet vanaf nul gestart. Het afgelopen jaar hebben wij namelijk al veel inbreng van inwoners  gekregen voor de (concept) Regionale Energie Strategie (RES). Op dit moment geven we, mede met behulp van uw inbreng, vorm aan het lokale beleid voor zon- en windenergie op land. Dit beleid is bedoeld om toekomstige initiatieven voor zonne- en windparken in onze gemeente te kunnen toetsen. Aandachtspunten die we daarbij in criteria gaan uitwerken zijn bijvoorbeeld de mate waarin inwoners betrokken zijn bij het initiatief in het proces en financieel, in hoeverre er rekening wordt gehouden met het landschap, en of andere ontwikkelingen in het gebied worden meegenomen. Het beleid geeft niet aan waar de projecten exact komen, maar laat zien in welke gebieden zonneparken en windmolens in welke vorm gerealiseerd kunnen worden.

Het concept van dit nieuwe beleid leggen we nu aan u voor. De reacties van inwoners en raadsleden worden vervolgens gebruikt om het beleid verder aan te scherpen. Na deze aanscherpingen neem de raad  aankomende zomer een definitief besluit over dit nieuwe beleid.

Ook na besluitvorming door de raad is dit beleid niet in beton gegoten. We zullen het beleid regelmatig actualiseren en daarover in gesprek blijven met inwoners . Als partijen straks aan de hand van dit beleid aan de slag gaan met ideeën en plannen, vinden we het belangrijk dat ook dit in samenwerking met inwoners gebeurt.

Verslaglegging

Hieronder vind je de verslaglegging van deze avond. De verslaglegging wordt nog verder aangevuld.  

Andere relevante informatie