Ga naar de inhoud

Opgewekt Brummen: Praat met ons mee over het lokale zon- en windbeleid

We staan aan het begin van een nieuw jaar. Een jaar waarin wij samen met jou stappen willen zetten voor een duurzaam morgen. Dit doen wij bijvoorbeeld door een lokaal zon- en windbeleid vast te stellen. Op dinsdagavond 2 februari organieerden wij daarom een digitale informatiebijeenkomst waaraan iedereen kon deelnemen. 

Natuurlijk starten we daarbij niet vanaf nul. Het afgelopen jaar hebben wij namelijk al veel inbreng van inwoners  gekregen voor de (concept) Regionale Energie Strategie (RES). Op dit moment geven we, mede met behulp van uw inbreng, vorm aan het lokale beleid voor zon- en windenergie op land. Dit beleid is bedoeld om toekomstige initiatieven voor zonne- en windparken in onze gemeente te kunnen toetsen. Aandachtspunten die we daarbij in criteria gaan uitwerken zijn bijvoorbeeld de mate waarin inwoners betrokken zijn bij het initiatief in het proces en financieel, in hoeverre er rekening wordt gehouden met het landschap, en of andere ontwikkelingen in het gebied worden meegenomen. Het beleid geeft niet aan waar de projecten exact komen, maar laat zien in welke gebieden zonneparken en windmolens in welke vorm gerealiseerd kunnen worden.

Het concept van dit nieuwe beleid wordt naar verwachting in april aan inwoners en raadsleden voorgelegd. De reacties van inwoners en raadsleden worden vervolgens gebruikt om het beleid verder aan te scherpen. Na deze aanscherpingen neem de raad  aankomende zomer een definitief besluit over dit nieuwe beleid.

Ook na besluitvorming door de raad is dit beleid niet in beton gegoten. We zullen het beleid regelmatig actualiseren en daarover in gesprek blijven met inwoners . Als partijen straks aan de hand van dit beleid aan de slag gaan met idee├źn en plannen, vinden we het belangrijk dat ook dit in samenwerking met inwoners gebeurt.

Verslaglegging

Hieronder vind je de verslaglegging van deze avond. De verslaglegging wordt nog verder aangevuld.  

Andere relevante informatie