Ga naar de inhoud

Betrouwbare informatiebronnen

Op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/russische-inval-in-oekraineoverheid.nl staat steeds de meest actuele informatie over de oorlog in Oekraïne. En met name ook de gevolgen die deze oorlog voor Nederland heeft. U vindt hier ook veel gestelde vragen en antwoorden en manieren om Oekraïners te helpen. Of kijk op www.rijksoverheid.nl/opvangoekraine: informatie over opvang van vluchtelingen, hoe u vluchtelingen uit Oekraïne kunt helpen en wet -en regelgeving in de breedste zin van het woord.

Op giro555.nl leest u dat financiële hulp hard nodig is. En hoe de samenwerkende hulporganisaties zich inzetten voor hulp aan een land in oorlog. Geld doneren is een effectieve manier om bij te dragen aan de hulpverlening. De organisaties ter plaatse weten precies wat wanneer nodig is en kunnen met de hulpgelden hier direct op inspelen.

Op www.vluchtelingenwerk.nl leest u de verwachting dat er ook veel vluchtelingen in Nederland zullen aankomen, op zoek  naar bescherming en veiligheid. In Ter Apel staat Vluchtelingenwerk klaar voor de komst van Oekraïense vluchtelingen. U vindt veel gestelde vragen en antwoorden over vluchtelingen en asielzoekers. En u vindt ook hier ook een pagina met informatie over hoe u als particulier vluchtelingen kunt helpen.

Op crisis.nl vindt u informatie over hoe u zich kunt voorbereiden op een calamiteit. Die algemene tips en adviezen gelden ook  nu. Er gelden geen extra adviezen vanwege de actualiteit. In Nederland zijn we goed voorbereid op verschillende soorten noodsituaties of calamiteiten

Ook op de website www.vnog.nl staat nuttige informatie. Bijvoorbeeld over cyberveiligheid.

Kinderen hebben ook vragen over het conflict. Op de site van het Nederlands Jeugdinstituut vindt u tips om hierover met kinderen te praten. 

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft een speciaal telefoonnummer geopend voor de mensen uit Oekraïne in NL die vragen hebben. Let op: Hier wordt Engels en Nederlands gesproken! Dit is telefoonnummer: 088-0430430, kies voor optie 9, dan is de wachttijd korter.

Het Rode Kruis heeft een informatielijn geopend. Mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne kunnen daar terecht met vragen in het Oekraïens, Russisch of Engels. Deze werkt via WhatsApp. Mensen kunnen via WhatsApp een (voice-)bericht sturen naar +31 6 48 15 80 53. Dit kan in het Oekraïens, Russisch of Engels. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met hen opgenomen door een vrijwilliger in de gewenste taal. Ook helpt het Rode Kruis bij de particuliere opvang bij gastgezinnen in Nederland. Dat doen zij samen met VluchtelingenWerk Nederland, het Leger des Heils, NLvoorelkaar en Takecarebnb.

RefugeeHelp is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen wil inzetten. De informatie is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Russisch en Oekraïens.

Op de vlucht? Wees alert op mensenhandel en uitbuiting

Door de oorlog in Oekraïne ontvluchten veel mensen dat land. Ook Nederland heeft te maken met een aanhoudende stroom vluchtelingen. Helaas zijn er vermoedens dat vluchtelingen slachtoffer worden van mensenhandel. Vluchtelingen lopen een groter risico om slachtoffer van mensenhandel te worden, omdat ze weinig geld en bezittingen bij zich hebben, de taal niet spreken, niet weten welke rechten ze hebben en geen netwerk hebben waar ze op kunnen vertrouwen. Bekijk wat u kunt u doen om uitbuiting van vluchtelingen te voorkomen. Of bekijk de signalenkaart mensenhandel.

Ben je op de vlucht? Wees alert. Lees deze folder met tips in het Nederlands, Engels en Oekrains.