Ga naar de inhoud

Vluchtelingen opgevangen, wat nu?

Inschrijven in de gemeente

Er is een registratieproces voor Oekraïners van wie de nationaliteit en identiteit kan worden vastgesteld op basis van documenten. Bijvoorbeeld aan de hand van een paspoort of ander identiteitsbewijs. 

Registratie: Personen met de Oekraïense nationaliteit kunnen worden ingeschreven in de Basisregi-stratie Personen (BRP) op aangifte van verblijf en adres bij de gemeente. De aangifte wordt gedaan in de gemeente waar zij op dat moment opgevangen worden. Dat kan op een particulier adres  zijn, of in een gemeentelijke opvanglocatie. Na inschrijving in de BRP ontvangen zij van de gemeente een bevestiging van inschrijving, met hun Burger Service Nummer (BSN). Er gaat automatisch een bericht naar de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), zodat zij daar bekend zijn.

Op een later moment,  voordat de vrije termijn afloopt,  volgt contact vanuit de IND met ingeschreven personen over hun verblijfsstatus (incl. richtlijn tijdelijke bescherming).

Om de inschrijving te regelen moet u een afspraak maken. Die kunt u zelf inplannen in onze digitale afsprakenkalender via de website: www.brummen.nl/contact. U kiest voor het product: inschrijven vanuit buitenland (1 persoon) of inschrijven vanuit buitenland (gezin). Of u kunt telefonisch een afspraak inplannen via het telefoonnummer 0575 56 82 33 

Neem het volgende mee als u zich komt inschrijven bij de gemeente Brummen:

 • Alle personen die u wilt inschrijven in de gemeente Brummen, moeten bij de inschrijving aanwezig zijn. Dit geldt dus ook voor minderjarige kinderen;
 • Een reisdocument / identiteitsbewijs van iedere persoon die wordt ingeschreven. Voor minderjarige kinderen binnen een gezin, die niet beschikken over een identiteitsbewijs, geldt een uitzondering hierop.
 • De hoofdbewoner van het adres van inschrijving moet aanwezig zijn met een geldig reisdocument / identiteitsbewijs
 • Alle andere documenten (zoals geboorteakte, huwelijksakte) die men heeft kunnen meenemen uit de Oekraïne

Heb je je ingeschreven in de BRP en verhuis je naar een andere gemeente? Neem dan contact op met je nieuwe gemeente om je verhuizing door te geven.
Verhuis je binnen de gemeente Brummen? Geef het dan aan gemeente Brummen door. Je kunt via onze website een afspraak maken of bel met: 0575 568233

Ondersteuning van SWB

Gezinnen of andere particuliere initiatieven die momenteel Oekraïense vluchtelingen opvangen, of dit van plan zijn kunnen voor de sociaal maatschappelijke ondersteuning een beroep doen op de SWB. Zij kunnen hiervoor Merve Kar benaderen. Dit kan via het emailadres oekraine@welzijnbrummen.nl of via telefoonnummer 0575-728435. Zij staat voor u klaar om u waar nodig te ondersteunen of praktisch te helpen . Ook kan Merve een andere organisatie benaderen voor de juiste hulp. 

Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners (POO)

In deze handreiking Particuliere Opvang Oekraïners vinden particulieren informatie over hoe een opvangplek aan te bieden, waar ze op moeten letten en welke voorzieningen voor de vluchtelingen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. De handreiking is opgesteld door de Rijksoverheid, in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, het Leger des Heils en TakeCareBnB. 

Medische zorg

Het verlenen van medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Zij ontvangen zorg uit het basispakket zorgverzekering. Welke zorg precies onder het basispakket valt, staat op de website van de rijksoverheid. Alle zorgkosten uit het basispakket, worden vergoed. Deze kosten hoef je dus niet zelf te betalen.

Openbaar vervoer

Openbaar vervoer is momenteel gratis voor Oekraïners die hun paspoort of identiteitsdocument kunnen tonen. Bij gesloten toegangspoortjes op een station kunnen ze zich melden bij de servicebalie voor een gratis dagkaart. 

Let op: dit is alleen om bij aankomst in Nederland de opvanglocatie te bereiken. Dus niet voor overige reizen.

Werken in Nederland

Op dit moment mogen Oekraïners alleen werken in Nederland wanneer de werkgever een werkvergunning heeft. Vanaf 1 april hebben zij geen werkvergunning (officieel tewerkstellingsvergunning of twv) meer nodig. En mogen zij ook in Nederland werken.

Gratis zelftesten en mondneusmakers

Het kabinet vindt het belangrijk dat alle inwoners genoeg zelftesten en mondneusmaskers (type IIR) hebben. Dit betekent dat wij per vluchteling in een huishouden 6 zelftesten en 6 mondneusmaskers gratis kunnen weggeven. U kunt met deze brief naar de balie van de afhaalpunten. Dit zijn de afhaalpunten waar u terecht kunt: 

Stichting Welzijn Brummen -  Plein 5

 • Graaf van Limburg Stirumplein 5, 6971 CE  Brummen
 • Openingstijden: op alle werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur

Stichting Welzijn Brummen – Tjark Riks Centrum

 • Derickxkamp 2A, 6961 DL  Eerbeek
 • Openingstijden: op alle werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur

Leefgeld

Iedere vluchtelingen (volwassen/ kind) ontvangt € 60 per week per persoon. Dit is voor voeding, voor kleding en andere persoonlijke uitgaven.

Vluchtelingen in particuliere opvang ontvangen een extra toelage. Dit is tot een max van vier vluchtelingen. Dat maakt dat vluchtelingen die particulier worden opgevangen het volgende ontvangen per week:

 • Eerste vluchteling: € 60 + € 75 
 • Tweede vluchtelinge: € 60 + € 25 
 • Derde/ vierde vluchteling: € 60 + € 12,50
 • Vijfde en opvolgend aantal vluchtelingen: € 60

Op dit moment vindt het uitbetalen op elke vrijdag plaats bij de balie van het gemeentehuis te Brummen tussen 9:00 en 11:00 uur. 

Tot uitkering van leefgeld in de particuliere opvang kan enkel na registratie worden overgegaan. Voor personen in de particuliere opvang is het dus van belang om dit zo snel mogelijk in orde te maken.      

Bij de verdere uitwerking van de regeling heeft de VNG samen met een aantal gemeenten gekeken of de regeling goed uit te voeren is. Op basis daarvan is de leefgeldregeling op een aantal punten aangepast. Zo zijn de bedragen afgerond en wordt het leefgeld voor alle vluchtelingen uit Oekraïne van € 260 maandelijks uitgekeerd. Daarnaast krijgen vluchtelingen uit Oekraïne die bij gastgezinnen verblijven een extra maandelijks bedrag, de zogeheten wooncomponent, van € 215 per volwassene en € 55 per minderjarige. Ook is bepaald dat het leefgeld wordt beëindigd als de vluchteling uit Oekraïne betaald werk gaat doen. 

Voor deze week, week 13, hanteren wij de oude regeling. Volgende week volgt er meer informatie over de nieuwe regeling en hoe wij als gemeente gaan uitbetalen.

Wanneer vluchtelingen al beschikken over een Nederlandse bankpas (op eigen naam) dan vragen wij of deze meegenomen kan worden. Wij zullen dan de gegevens van de bankpas noteren zodat we over kunnen gaan op giraal betalen waardoor het niet meer noodzakelijk is om het persoonlijk op te halen. 

Onderwijs

Oekraïense kinderen van 4 tot en met 9 jaar worden in geschreven op de lokale basisscholen. Zij kunnen zich hiervoor zelf bij een basisschool melden. 4 en 5 jarige kinderen worden in ieder geval in de reguliere groepen geplaatst. Afhankelijk van het aantal kinderen dat naar de gemeente Brummen komt wordt bekeken of er voor 6 tot en met 9 jarige kinderen een Oekraïense taalschakelklas wordt opgezet in de gemeente. Tot die tijd worden kinderen op de reguliere scholen geplaatst.

In Zutphen start vanaf 11 april een extra schakelklas voor Oekraïense kinderen van 10 tot en met 16 jaar. Zij kunnen zich via de website van de Internationale Schakelklas in Zutphen aanmelden.

Voor opvang van kinderen vanaf 17 jaar vinden gesprekken plaats met Aventus in Zutphen.  

Voor vragen kunt u contact opnemen met Ans Borninkhof via telefoonnummer 06-36283819 of mail a.borninkhof@brummen.nl.

Huisdieren

Sommige vluchtelingen uit Oekraïne nemen hun huisdier(en) mee op hun vlucht. Het is zaak zo snel mogelijk te regelen dat het dier met zijn eigenaar naar een dierenarts gaat voor eventuele identificatie en registratie, risico inschatting op rabiës en andere in het buitenland voorkomende dierziekten. Het huisdier uit Oekraïne moet volledig gevaccineerd zijn voor dierziekten die in Nederland voorkomen en behandeld worden tegen wormen, teken en vlooien.

Aanvragen voor steun voor de medische kosten lopen via info@hulpvoordierenuitoekraine.nl