Ga naar de inhoud

Oversteek N348

Een recreatieve en economische dynamo, dat moet een brugverbinding over de provinciale weg N348 in Brummen worden. Met een veilige verbinding brengen toeristen vanaf het veerpont Bronckhorst eerder een bezoek aan het centrum van Brummen. Bewoners kunnen ook makkelijker de weg oversteken voor bijvoorbeeld het Schuttersfeest. Voor de uitwerking van de plannen is begin 2017 een werkgroep Passage N348 opgericht bestaande uit buurtbewoners, vertegenwoordigers van de dorpsraad, ondernemersvereniging, St. Jansgilde en gemeente. De werkgroep heeft haar werkzaamheden inmiddels afgerond en haar conclusie en advies op 8 maart 2018 aangeboden aan wethouder Luuk Tuiten.

Laatste stand van zaken

De gemeenteraad van Brummen heeft bij het vaststellen van de begroting voor 2018 besloten het in de begroting opgenomen bedrag voor realisatie van de brug (€ 500.000) uit de begroting te halen. De gemeenteraad wil eerst de plannen voor het centrum van Brummen verder uitgewerkt zien. De realisatie van een brugverbinding is daarmee voorlopig even uit beeld.

Opleverdocument werkgroep

De werkgroep was volop bezig met de uitwerking van de plannen toen de gemeenteraad het besluit nam de gelden uit de begroting voor 2018 te halen. Zij heeft daarop besloten haar werkzaamheden af te ronden en haar bevindingen en advies aan te bieden aan het college van burgemeester en wethouders. Het advies luidt: “Realiseer een representatieve voetgangersbrug waar je ook eenvoudig met de fiets aan de hand over heen kunt”.

De werkgroep is begin 2017 op initiatief van wijkraad Brummen Centraal en gemeente aan de slag gegaan met de vraag om tot een uitwerking en een schetsontwerp te komen voor een brug voor langzaam verkeer over de N348. De werkgroep heeft eerst ontwerpuitgangspunten voor de brug opgesteld. Door de aanwezigheid van de winterdijk van de IJssel en het stroomgebied voor hoog water achter de dijk is er met veel randvoorwaarden vanuit dijkbescherming en hoog water rekening te houden.
De werkgroep heeft eerst de mogelijkheden voor een voet- fietsbrug verkend. De realisatie van een dergelijke befietsbare brug vraagt om lange aanbruggen en is daarmee duur in realisatie. De aanlegkosten worden geraamd op meer dan € 3 miljoen. Dit ligt niet in lijn met de beoogde investering. Daarom heeft de werkgroep zich gericht op een voetgangersbrug waar de fiets aan de hand over meegenomen kan worden. Er zijn twee ontwerpen uitgewerkt die realiseerbaar zijn binnen de gestelde randvoorwaarden. Een variant met een stalen pyloonbrug en één met een betonnen boogbrug. De aanlegkosten worden geraamd op € 688.000 voor de betonnen brug en € 869.000 voor de pyloonbrug.

De werkgroep hoopt dat haar werk mag leiden tot opname van de nodige budgetten in de gemeentelijke begroting en realisatie van een fraaie brug op deze historische verbinding tussen Achterhoek en Veluwe.