Ga naar de inhoud

Bedrijventerrein Eerbeek-Zuid

Het beter faciliteren van de (maak)industrie, zodat deze behouden blijft voor Eerbeek. Ook dat is een belangrijk doel van Ruimte voor Eerbeek als het gaat om de economische vitaliteit van het dorp. We werken hieraan met concrete projecten, zoals de planMER, bestemmingsplannen en een goed oplossing voor de verkeerssituatie op de provinciale N786.