Ga naar de inhoud

Eerbeekse Beek

Lekker wandelen, spelen, struinen en genieten van de natuur. Door de belevingswaarde van de natuur in en om het dorp te vergroten, maken we Eerbeek nog aantrekkelijker voor bewoners en recreanten. De Eerbeekse beek heeft hierin een belangrijke plek. Niet alleen buiten Eerbeek, maar ook als verbindend element tussen de Veluwe en het centrum van Eerbeek richting de oliemolen. Deze beek verdient een prominentere plek en functie in het dorpscentrum. Wij willen er voor zorgen dat de beek mooier en ook beter zichtbaar wordt. 

Samen met Waterschap Vallei en Veluwede Bekenstichting, de (papier)industrie en enkele particuliere partijen werken wij aan de ontwikkeling van de Eerbeekse Beek. Een mooi voorbeeld van deze samenwerking is het kunstwerk aan de wand van papierfabriek DS-Smith.

Opbrengst van startbijeenkomsten

Ook in 2020 gaan we samen met elkaar aan de slag om de zichtbaarheid en beleefbaarheid van de beek in Eerbeek te versterken. Dit doen we mede aan de hand van informatie die we het afgelopen jaar hebben opgehaald. Eind 2018 en begin 2019 zijn er namelijk drie goed bezochte bijeenkomsten georganiseerd in De Korenmolen in Eerbeek. Tijdens de drie bijeenkomsten is veel informatie opgehaald over zowel de inrichting van het centrum als de (omgeving van de) beek. Een uitgebreid verslag van deze drie bijeenkomsten kunt u in dit document lezen. Ook zijn er in het voorjaar bijeenkomsten geweest met de wijk- en dorpsraden en heeft ondernemersvereniging hun visie gepresenteerd.

Alle inbreng is verwoord en in beeld gebracht in twee notities. Eén over het centrumgebied en één over de Eerbeekse beek. Beide notities bevatten een tweetal denkrichtingen (zogenoemde verkenningen). Het zijn vertalingen van ideeën en wensen die zijn ingebracht. En waarvan de eerste berekeningen duidelijk maken dat hierover doorgepraat kan worden zodra er meer zicht is op voldoende geld. Zodra dit het geval is, gaan we in 2020 voortvarend verder met de uitwerking en het maken van een planning voor (een gefaseerde) uitvoering.  

Meer weten?

Plan van Aanpak Masterplan Eerbeekse Beek (pdf, 2,3 mb).
- Extra pagina GemeenteThuis over Ruimte voor Eerbeek (d.d. 23 november 2018).
- Extra pagina GemeenteThuis over Ruimte voor Eerbeek (d.d. 7 juni 2019).
- Extra pagina GemeenteThuis over Ruimte voor Eerbeek (d.d. 26 juli 2019).

Vragen? Stel ze dan via het mailadres ruimtevooreerbeek@brummen.nl of maak een afspraak met een medewerker van het programmateam Ruimte voor Eerbeek in het Servicepunt in Eerbeek.