Ga naar de inhoud

Eerbeekse Beek

Lekker wandelen, spelen, struinen en genieten van de natuur. Door de belevingswaarde van de natuur in en om het dorp te vergroten, maken we Eerbeek nog aantrekkelijker voor bewoners en recreanten. De Eerbeekse beek heeft hierin een belangrijke plek. Niet alleen buiten Eerbeek, maar ook als verbindend element tussen de Veluwe en het centrum van Eerbeek richting de oliemolen. Deze beek verdient een prominentere plek en functie in het dorpscentrum. Wij willen er voor zorgen dat de beek mooier en ook beter zichtbaar wordt. 

Samen met Waterschap Vallei en Veluwe, maar ook met de Bekenstichting, de (papier)industrie en enkele particuliere partijen werken wij aan de ontwikkeling van de Eerbeekse Beek. Een mooi voorbeeld van deze samenwerking is het kunstwerk aan de wand van papierfabriek DS-Smith.

In 2019 gaan we samen met elkaar aan de slag om de zichtbaarheid en beleefbaarheid van de beek in Eerbeek te versterken. In een Masterplan willen we de belangrijkste keuzes en kansrijke ontwikkelingen opnemen. Een uitwerkingsplan dat kan rekenen op breed draagvlak en een realistische financiĆ«le onderbouwing heeft. Op basis hiervan kunnen we deze plannen gefaseerd uitvoeren. 

Lees hier: Plan van Aanpak Masterplan Eerbeekse Beek (pdf, 2,3 mb).

Praat mee over Eerbeekse beek

Op dinsdagavond 27 en woensdagavond 28 november vinden er informatiebijeenkomsten plaats over met name de uitwerking van de plannen voor het centrumgebied en de Eerbeekse beek. Beide avonden vinden plaats in De Korenmolen vanaf 19.30 uur. Om 20.00 uur is er een presentatie. Komt u ook? Aanmelden kan via mailadres ruimtevooreerbeek@brummen.nl.

Lees hier de extra pagina GemeenteThuis over Ruimte voor Eerbeek (d.d. 23 november 2018).