Ga naar de inhoud

Eerbeekse Enk

De Eerbeekse Enk is een woonwijk, die grenst aan het industrieterrein Eerbeek-Zuid. Woningstichting Veluwonen heeft plannen om de woningen in de Eerbeekse Enk te herstructureren door middel van sloop en/of woningverbetering. Eind 2018 is Veluwonen aan de slag gegaan met de verdere herontwikkeling van de Eerbeekse Enk. Daarbij zijn woningen aan de Poelkampstraat, Kloosterstraat, Volmolenweg en Enkweg gesloopt voor nieuwbouw.

In 2019 zijn Veluwonen en bouwbedrijf Nikkels gestart met de bouw van de eerste woningen. Naar verwachting worden de eerste woningen in het voorjaar van 2020 opgeleverd. De woningen worden overigens gefaseerd gebouwd en opgeleverd. Aansluitend aan de oplevering van de woningen wordt door de gemeente de openbare ruimte opnieuw ingericht.