Ga naar de inhoud

Logistiek centrum

Een aantal bedrijven in Eerbeek (DS Smith, Mayr-Melnhof en Schotpoort Logistics) heeft in het voorjaar 2016 een plan gevormd om een logistiek centrum te ontwikkelen op het nu braakliggende Burgersterrein. De ontwikkelmogelijkheden voor de industrie op bedrijventerrein Eerbeek-Zuid zijn beperkt, maar de noodzaak voor uitbreiding is er wel. Deze ontwikkeling is namelijk van belang voor de werkgelegenheid. Op 3 juli 2017 is een intentieovereenkomst ondertekend voor onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van het Logistiek Centrum Eerbeek. 
 

Kern van het initiatief is het bundelen en uitbreiden van logistieke activiteiten. In een schetsontwerp is dit vormgegeven in een logistiek centrum op het Burgersterrein. Een centrum dat van belang is voor de continu├»teit en duurzaamheid van de bedrijfsvoering van de papierindustrie. De betrokken partijen willen inzetten op verdere samenwerking, innovatie en duurzaamheid. Hierdoor kan een beperking of zelfs afname van de milieubelasting worden bereikt.

Op basis van de uitspraak van de Raad van State zal het bestemmingsplan moeten worden aangepast. Mede in het perspectief van de huidige stikstofdiscussie wordt onderzoek verricht op welke wijze dit kan plaatsvinden. Ondertussen wordt ook de haalbaarheid van het Logistiek Centrum Eerbeek verder onderzocht.