Ga naar de inhoud

Lombok

De woonwijk Lombok ten noorden van Eerbeek is de uitbreidingswijk in Eerbeek. In de actuele plannen is voor deze wijk een belangrijke plaats ingeruimd om ook in de komende jaren nieuwe woningen te bouwen.

Na de eerste fase van het plan Lombok heeft dit uitbreidingsplan voor Eerbeek de afgelopen jaren stil gelegen. Met de ondertekening van een koop- en realisatieovereenkomst door gemeente en Roosdom Tijhuis op 22 december 2017 is hierin verandering gekomen. Roosdom Tijhuis neemt samen met haar partners het aandeel van de gemeente in dit woningbouwplan over en gaat de komende jaren zelfstandig het woningbouwplan Lombok met ongeveer 200 woningen realiseren. Naast projectmatige woningen in verschillende prijsklassen en types, zullen er ook bouwkavels voor particulier opdrachtgeverschap worden aangeboden.

In juli 2018 is de start verkoop geweest van de eerste fase. Geïnteresseerden kunnen zich laten informeren (en inschrijven) via de website www.roosdomtijhuis.nl