Ga naar de inhoud

Woningbouw

Als het gaat om wonen, willen we met Ruimte voor Eerbeek het woningaanbod verbeteren. Het motto hierbij is: de juiste woning op het juiste moment op de juiste plek. Het opstellen en vaststellen van een milieueffectrapportage en helder bestemmingsplan speelt een belangrijke rol bij de realisatie van de woningbouwopgave.

In de woonvisie hebben wij samen met de woningstichtingen, huurdersverenigingen en ontwikkelaars de koers voor de komende jaren vastgelegd. In Eerbeek is in de afgelopen jaren nauwelijks gebouwd. Dit heeft geleid tot een achterstand zowel in het aantal woningen als in woningen voor de specifieke doelgroepen, zoals starters, senioren en zorg. In Eerbeek is er behoefte aan 355 woningen. Daarvan willen wij ongeveer 175 woningen realiseren in het centrumgebied. Zo willen wij een impuls geven om het centrumgebied vitaal te houden. Met de keuze voor het voorkeursalternatief is ook woningbouw in het centrumgebied mogelijk. Bij de ontwikkeling en beoordeling van woningbouwplannen hanteren wij het ‘afwegingskader woningbouw’ (uitwerking duurzaamheidsladder).