Ga naar de inhoud

Rioolstoring

Heeft u last van een rioolstoring? Op deze pagina leest u wat u zelf moet doen en wat de gemeente voor u doet.

Rioolstoring bij woningen binnen de bebouwde kom

Woningen binnen de bebouwde kom hebben een aansluitleiding op het gemeentelijk riool. We maken dan onderscheid tussen een gemeentelijk deel en een particulier deel. Op de grens tussen het gemeentelijk- en het particuliere deel is een erfscheidingsput aangelegd ongeveer één meter achter de erfgrens in uw tuin.
Bij verstopping van het riool moet u de erfscheidingsput in de tuin opgraven. In de meeste gevallen is de locatie van de put bij de gemeente bekend. Als er geen afvalwater in die put zit, dan zit de verstopping in het particuliere deel van de leiding (tussen erfscheidingsput en de woning). U moet de verstopping zelf (laten) verhelpen.

Zit de erfscheidingsput vol met afvalwater, dan zit de verstopping in het gemeentelijk deel van de leiding. In dat geval kunt u contact met ons opnemen via nummer 0575-568 233, ook buiten kantoortijden en in het weekend. Wij verhelpen dan de verstopping.

Als de verstopping komt door het lozen van voorwerpen die u niet in het riool mag lozen (zoals luiers, maandverband of kattenbakgrit), dan brengen we de kosten van de ontstopping bij u in rekening. 
 
Als u op eigen initiatief een ontstoppingsbedrijf inschakelt zonder de erfscheidingsput te (laten) controleren, dan blijft u verantwoordelijk voor de kosten die het ontstoppingsbedrijf maakt. 

Rioolstoring bij woningen buiten de bebouwde kom

Voor woningen buiten de bebouwde kom gelden dezelfde voorwaarden bij een verstopping van het riool. Problemen met de afvoer van woningen in het buitengebied kunnen ook het gevolg zijn van een pompstoring van de drukriolering. In dat geval kunt u contact met ons opnemen via nummer 0575-568 233, ook buiten kantoortijden en in het weekend.

Pompstoringen zijn vaak het gevolg van het doorspoelen van vochtige toiletdoekjes, maandverband en luiers. Voorkom daarom dat ze in het toilet belanden.