Ga naar de inhoud

Coronamaatregelen

U ontvangt bij uw stempas informatie over de gezondheidscheck. Deze check doet u op de dag dat u gaat stemmen, vóóordat u naar een stemlokaal gaat. Voldoet u niet aan de gezondheidscheck, dan kunt u niet zelf gaan stemmen. U heeft dan nog wel voldoende tijd om iemand te machtigen om voor u te gaan stemmen.

De stembureaus zijn coronaproof ingericht (desinfectiemiddelen, kuchschermen, looproutes en stemhokjes op afstand van elkaar). De stembureauleden dragen de voorgeschreven beschermingsmaterialen.

Om voldoende afstand te kunnen houden in de stemlokalen laten we een beperkt aantal personen tegelijk toe. Het kan zijn dat u hierdoor even buiten het stembureau moet wachten. Houd rekening met de weersomstandigheden!

Houd u aan de in het stemlokaal geldende regels over afstand en hygiëne en volg de aanwijzingen van de stembureauleden op. 
Sinds 1 december 2020 is het dragen van een mondkapje in openbare publieke binnenruimtes verplicht. En dus ook in een stembureau.
Om uw identiteit te kunnen controleren kunnen medewerkers van het stembureau u vragen of u het mondkapje kort af wilt doen.