Ga naar de inhoud

Meenemen naar het stembureau

Wat neem u mee naar het stembureau als u gaat stemmen:

  • uw identiteitsbewijs (Nederlands paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Deze mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op 17 maart. Bij de datum “geldig tot” moet dus de datum van 18 maart 2016 of een latere datum staan.
  • uw stempas 
  • als u ook voor iemand anders stemt: de stempas van degene voor wie u gaat stemmen + een kopie van diens identiteitsbewijs óf het volmachtbewijs dat u van de gemeente heeft ontvangen nadat u schriftelijk gemachtigd bent. Zie ook de informatie onder de kop Volmacht.