Ga naar de inhoud

Stembureauleden

Door de coronamaatregelen zijn méér mensen op het stembureau nodig om de verkiezingen in goede banen te leiden. Voor de aankomende verkiezingen zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die geïnteresseerd zijn in het zitting nemen tijdens de verkiezingsdag(en) op 15, 16 en 17 maart.

Iedereen van 18 jaar of ouder kan zich aanmelden als lid van het stembureau. Voor het werken op het stembureau ontvang je een vergoeding van € 100 (bruto) Voor tellers is deze vergoeding 30 euro bruto. Wij doen hiervan opgave bij de Belastingdienst.

Update: aanmelden niet meer nodig

Aanmelden als stembureaulid is niet meer nodig, want we hebben inmiddels meer dan 100 aanmeldingen.

De verkiezingsdag(en)

De stembureaus zijn op 17 maart 2021 geopend van 7.30 tot 21.00 uur. Tijdens de verkiezingsdag wisselen de stembureauleden elkaar af volgens een rooster. Per stembureau worden er 8 mensen ingedeeld. 2 daarvan zijn speciaal benoemd om de coronamaatregelen  te coördineren op het stembureau. 1 persoon is de voorzitter op uw stembureau (dit is meestal een ambtenaar van de gemeente). Afhankelijk van het rooster (deze wordt tijdig bekendgemaakt door de voorzitter) bent u vanaf 7.00 uur aanwezig op het stembureau. Vanaf 20.45 uur zijn alle stembureauleden aanwezig. Na sluiting van het stembureau om 21.00 uur, wordt gestart met het tellen van de stemmen. Hierbij zijn alle leden aanwezig. 

Om u goed voor te bereiden op uw taak bent u verplicht een (digitale) training te volgen. Na de instructie volgt een digitale toets, zodat u precies weet wat uw taak is.

Corona

De verkiezing wordt coronaproof georganiseerd; veiligheid van kiezer en stembureaulid staat voorop. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Mocht u tot een risicogroep behoren, dan is het wellicht goed uzelf af te vragen of deze rol wat is voor u. Ondanks het coronaproof maken van deze verkiezingen, komen er gedurende die dag natuurlijk veel mensen langs in het stembureau. Het is wellicht goed u af te vragen hoe u zich daarbij voelt voordat u zich aanmeldt.