Ga naar de inhoud

Iemand machtigen

Wilt u stemmen maar kunt u niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. Regel het machtigen altijd bij de gemeente van degene die zelf niet naar het stembureau kan komen. In Brummen kan dat op 2 manieren:

met uw stempas (onderhandse machtiging)

  • de gemachtigde woont in Brummen en gaat zelf ook stemmen
  • u vult op de achterkant van uw stempas het machtigingsgedeelte in
  • u én de gemachtigde ondertekenen de stempas
  • geef aan de gemachtigde een duidelijke kopie van uw identiteitsbewijs mee (deze mag de gemachtigde ook op smartphone of tablet laten zien op het stembureau)
  • deze manier van machtigen is  t/m 17 maart mogelijk

Bent u via de stempas gemachtigd om ook voor iemand anders te stemmen? Neem deze documenten mee naar het stembureau:

  • eigen stempas en identiteitsbewijs
  • machtiging en duidelijke kopie van identiteitsbewijs van persoon die u gemachtigd heeft

met een schriftelijke volmacht

•    de gemachtigde kan in Brummen wonen of in een andere gemeente in Nederland, en gaat zelf ook stemmen
•    download het formulier Verzoek om bij volmacht te stemmen (pdf, 497 kB), of haal het formulier op in het gemeentehuis in Brummen
•    vul het formulier volledig in, en zet uw handtekening
•    stuur het formulier naar het postadres van de gemeente: Postbus 5, 6970 AA  Brummen, of lever het formulier op het gemeentehuis in
•    uw aanvraag moet uiterlijk op 12 maart 2021, 17.00 uur bij de gemeente ontvangen zijn
•    de gemachtigde ontvangt per post een volmachtbewijs waarmee hij/zij namens u kan stemmen in zijn eigen gemeente

Heeft u een schriftelijke volmacht ontvangen, waarmee u ook voor iemand anders gaat stemmen? Neem deze documenten dan mee naar het stemlokaal:

  • eigen stempas en identiteitsbewijs 
  • de volmacht 

Als gemachtigde kunt u alleen een stem voor een ander uitbrengen op het moment dat u ook voor uzelf stemt. U mag als gemachtigde maximaal drie stemmen uitbrengen voor anderen.